Potet

Sammen med korn er potet den viktigste matplanten i norsk landbruk, og et stort mangfold av sorter og landraser har vært benyttet. Under kan du lese om forskjellige potetsorter som er eller har vært viktige i Norge. I motsetning til korn er potet en relativt ny matvekst i Norge, og den har ikke vært dyrket hos oss i mer enn ca 250 år. Poteten har imidlertid en rik historie, et stort genetisk mangfold og et stort potensiale for å fø verdens voksende befolkning.

potetblomst
Potet har også vakre blomster. Foto: Even Bratberg

Mange gamle potetsorter som har gått ut av bruk er bevart i genbanksamlinger ved Nordisk genressursenter og hos NIBIO. Norsk genressurssenter samarbeider med foreningen KVANN om å gjøre de gamle sortene tilgjengelige for bruk, se lenke til venstre til Kvanns nettside om formidling av miniknoller av historiske potetsorter. 

Nå avdøde forsker, bonde og potetentusiast Erling Olsen i Øvre Snertingdal skal ha mye av æren for at så mange gamle sorter er bevart i Norge. Han tok vare på sorter han kom over fra store deler av landet og han noterte ned historier og informasjon som han fikk overlevert sammen med settepotetene. Mye av informasjonen på disse nettsidene stammer fra hans notater.

I tillegg finnes informasjon om sortene som er bevart i den nordiske genbanksamlingen i boka Potet i Norden, som ble utgitt av Nordisk genbank i 2001. I tillegg er det hentet opplysninger fra historiske skrifter, rapporter fra sortsforsøk og ulike typer av sortsbeskrivelser, f.eks. i forbindelse med godkjenning av nye sorter hos tidligere Statens planteavlsråd og Plantesortsnemnda.