Prosjekter

NIBIO lever av prosjekter - vi henter inn rundt 100 millioner kroner årlig i prosjektinntekter fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Vi har høy aktivitet innen EU- og EØS-prosjekter og vi deltar også i forskningsprosjekter i Asia, Afrika og Latin Amerika. NIBIO leder flere store internasjonale prosjekter med fokus på matsikkerhet og klimaendringer. Prosjektlisten er ikke fullstendig.

Prosjekter

sf_header

Divisjon for matproduksjon og samfunn

SolarFarm


SolarFarm - Exploring solar on-farm energy production combined with a fleet of electrical vehicles and precision agriculture for reduced GHG-emissions

Norway is working towards a low-emission society and its agriculture is in demand to contribute by reducing greenhouse gas emissions from food and feed production. There are two areas which may be considered as «low-hanging fruits»: the reduction of emissions from diesel-driven tractor work and from inefficient use of nitrogen fertilizer. The SolarFarm project has been awarded a 4-year funding to address these areas by developing a concept of innovative technical solutions and methodologies, being applicable on most Norwegian farms.

Aktiv Sist oppdatert: 30.05.2018
Slutt: feb 2022
Start: mars 2018