Om NIBIO

Kart som viser NIBIOs lokaliteter

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) forsker og leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, kart, arealbruk, genressurser, skog, foretaks-, nærings- og samfunnsøkonomi. Vi holder til på 15 ulike steder fra nord til sør i landet. Klikk på "Her finner du oss" for informasjon om våre stasjoner og kontorer.