NIBIO har iverksatt en rekke tiltak i forbindelse med korona-virus/Covid-19, med løpende oppfølging. Alle eksterne møter og arrangement er inntil videre avlyst, og det er utstrakt bruk av hjemmekontor. Dette vil naturlig nok prege oss i tiden som kommer, selv om vi arbeider for å opprettholde en så normal drift som mulig. Vi er tilgjengelig på telefon og e-post som vanlig!

Publikasjoner

37292 publikasjoner

Her finner du referanser og lenker til publikasjoner og andre forsknings- og formidlingsaktiviteter.