NIBIO er ett av Norges største forskningsinstutt med ca. 700 medarbeidere. Vi bidrar til matsikkerhet og mattrygghet, bærekraftig ressursforvaltning, innovasjon og verdiskaping gjennom forskning og kunnskapsproduksjon

Publikasjoner

36434 publikasjoner

Her finner du referanser og lenker til publikasjoner og andre forsknings- og formidlingsaktiviteter.