NIBIO er et av Norges største forskningsinstitutt med ca. 700 medarbeidere. Vi bidrar til matsikkerhet og mattrygghet, bærekraftig ressursforvaltning, innovasjon og verdiskaping gjennom forskning og kunnskapsproduksjon.

Kalender

15.

des

Resultatene fra driftsgranskinger i jord- og skogbruk for 2021

15.12.2022 kl. 00:00
15.12.2022 kl. 00:00

Mer informasjon kommer senere

15.

feb

KORN 2023

15.02.2023 kl. 10:00
16.02.2023 kl. 16:00

Lily Country Club, Kløfta

Publikasjoner

42584 publikasjoner

Her finner du referanser og lenker til publikasjoner og andre forsknings- og formidlingsaktiviteter.