NIBIO er et av Norges største forskningsinstitutt med ca. 700 medarbeidere. Vi bidrar til matsikkerhet og mattrygghet, bærekraftig ressursforvaltning, innovasjon og verdiskaping gjennom forskning og kunnskapsproduksjon

Kalender

16.

sep

NordGen Forest Conference 2020 – Let history meet future…

16.09.2020 kl. 09:00
17.09.2020 kl. 16:00

Norges skogbruksmuseum, Elverum

Publikasjoner

37552 publikasjoner

Her finner du referanser og lenker til publikasjoner og andre forsknings- og formidlingsaktiviteter.