NIBIO er et av Norges største forskningsinstitutt med ca. 700 medarbeidere. Vi bidrar til matsikkerhet og mattrygghet, bærekraftig ressursforvaltning, innovasjon og verdiskaping gjennom forskning og kunnskapsproduksjon

Kalender

22.

sep

NordGen Forest Conference 2020 – Let history meet future…

22.09.2021 kl. 09:00
23.09.2021 kl. 16:00

Norges skogbruksmuseum, Elverum

Publikasjoner

39537 publikasjoner

Her finner du referanser og lenker til publikasjoner og andre forsknings- og formidlingsaktiviteter.