Nytteplanter i Norge

Det vi definerer som nytteplanter omfatter alle vekster som kan brukes i mat og landbruksproduksjon, inkludert prydplanter. Genressurssenteret arbeider med bevaring og dokumentasjon av plantegenetiske ressurser i Norge. På disse sidene finner du informasjon om plantene.

Sjalottløk.
Sjalottløk. Foto: Åsmund Asdal
En hovedmålsetting for det norske genressursarbeidet er at det genetiske mangfoldet hos nytteplanter som er viktige for Norge skal bevares. Mer om genmateriale som er bevart på siden Bevart plantemateriale, se lenke nedenfor.
 
Årlig status for norske plantegenetiske ressurser publiseres i "Nøkkeltall fra Norsk genressurssenter". Se lenke til siste publiserte rapport nederst på siden.

Definisjon av mandatsort

Mandatsorter er genetisk plantemateriale som skal inngå i det norske bevaringsprogrammet for plantegenetiske ressurser. Norsk genressurssenter definerer hvilke sorter dette gjelder.
 
En mandatsort må oppfylle minst ett av følgende kriterier:
  • en sort av en gitt nyttevekst som har opprinnelse i eller er foredlet i eller for Norge.
  • en sort med opprinnelse i andre land, men som har hatt en viss næringsmessig og kulturhistorisk betydning i Norge.
  • sorter som lokalt er eller har vært i tradisjonell bruk (lokalsorter).
  • sorter og linjer som ikke fanges inn av de foregående punktene, men som har kjente genetiske egenskaper av mulig betydning for framtidig klimatilpasning av arten. 
Mandatsortbegrepet gjelder ikke for sorter eller plantemateriale som:
  •  bevares gjennom aktiv bruk i forskning og foredling.
  •  er fra andre land, uansett utbredelse og viktighet i Norge, hvis disse bevares sikkert i deres opprinnelsesland.