Plomme

Plomme har tradisjonelt vært en populær frukt i norske hager. Plommer er lette å dyrke, og de søte plommene var det nærmeste man kom eksotiske sydfrukter i vårt kalde klima. Et stort utvalg av plommesorter har vært dyrket i Norge, både foredlede sorter som ble podet og rotekte roser som ble formert med rotskudd. Les mer om de forskjellige plommesortene under.

Blå plommer.
Blå plommer. Foto: Åsmund Asdal
rotekteplommer2.jpg
Det finst mange ulike slag av rotekte plommer i Noreg. 43 av dei er samla på Njøs i Sogn. Foto: Stein Harald Hjeltnes

Det finnes mange ulike slag av rotekte plommer i Norge. Plommeslagene har stor fargevariasjon fra gule og gulgrønne til røde og mørke blåtoner. Det er også variasjoner i modningstidspunkt og størrelse. Genressurssenteret har samarbeidet med Njøs frukt- og bærsenter om kartlegging og innsamling av rotekte plommetyper fra hele landet, og en stor samling av disse finnes bevart på Njøs på Hermannsverk i Sogn.

Plommesorter som må podes regnes for å ha bedre kvalitet enn de rotekte, og stort sett har de større frukter. Sorter stammer både fra norsk, nordisk og europeisk foredling. Omtalene som kan leses nedenfor er i stor grad samlet og skrevet av professor emeritus Finn Måge ved universitetet på Ås.