Blomster i kulturlandskapet

Kulturlandskap som gamle setervoller og enger er nå hjem for ulike blomster i forskjellige farger og former. Her presenteres noen vanlige og mindre vanlige blomsterplanter som i stor grad er knyttet til kulturlandskapet.

Kulturlandskap som ikke lenger holdes i hevd mister sitt karakteristiske preg. Tidligere dyrket og behandlet mark gror igjen av tett vegetasjon, og det tidligere artsmangfoldet i landskapet endres. Et mer intensivt jordbruk fører også til endringer i blomstenes utbredelse.
 
Les om de ulike blomstenes biologi og hvor de i hovedsak vokser, i artiklene på siden her. Artiklene tar også for seg de ulike blomstenes utbredelse og litt om tradsjonell bruk og  nytteverdi.