Hopp til hovedinnholdet

Kubjelle

Kubjelle
Kubjelle er flerårig og har klokkeformet blomst. Hele planten er dekket med silkehår.
Foto: Gunnar Engan/NIBIO

Kubjelle (Pulsatilla pratensis) er en flerårig plante. Den blomstrer i mai med bare èn nikkende, klokkeforma blomst fra hver rosett.

Blomstene pollineres hovedsakelig av bier. For å hindre selvbestøving utvikler plantene arret før den produserer pollen. Når biene flyr fra blomst til blomst vil de ha med seg pollen fra tidligblomstrende individer som de legger fra seg på arret til de som er noe senere ute. Når frøet er modent fortsetter griffelen å vokse, og utvikler seg til et langt og hårete flygeredskap som gjør planten godt tilpasset vindspredning.
 

Voksested

Kubjelle krever et tørt og sommervarmt klima, og vokser typisk på sandige tørrenger ikke langt fra sjøen. Den trives best på åpne, naturlige voksesteder med nøytral til basisk, humusfattig jord. I områder med kalkrike bergarter kan den også vokse i bergsprekker. Der den finnes i masseforekomster har den også spredt seg til sandige veikanter, parkeringsplasser og tørre plener.
 

Utbredelse og status

Kubjelle har sin hovedutbredelse i østlige deler av Europa, til Svartehavet og det Kaspiske hav i sørøst. Den har sin nordvestligste utpost i Norge, den nordligste på Hovedøya ved Oslo. I Vestfold finnes den på Bastøy i Horten, på Vasser, Sandøy og Mo i Tjøme, på Vallø, Slagentangen (innenfor gjerdet til Essoraffineriet) og Torgersøya i Tønsberg .

Også i Østfold finnes den i dag bare på øyer, men den er merkelig nok ikke kjent fra Hvaler. Kubjelle finnes på Skjeløy i Fredrikstad, alle tre Sletterøyene i Råde, Eløya, Kollen og Danmark i Rygge.

Den har tidligere hatt flere voksesteder der den ikke er gjenfunnet i senere år, bl.a. på øyer utenfor Sandvika i Bærum, Jeløya i Moss, Larkollen i Rygge og Vold i Horten. Kubjelle har i dag flere gode forekomster innenfor eksisterende naturvernområder, men noen steder har den vært i tilbakegang på grunn av for sterkt beitepress.

 

Tradisjonell bruk og nytteverdi

Kubjelle brukes lite i urtemedisinen i våre dager, men urten betraktes som et godt middel mot krampe, menstruasjonsproblemer og depresjoner. Den brukes spesielt ved smerter i forbindelser med kjønnsorganene hos menn og kvinner, og ordineres ved premenstruelle spenninger og menstruasjonssmerter, særlig når det opptrer under nervøs utmattelse.

Kubjelle virker svette- og urindrivende, og ble tidligere brukt mot gikt og revmatisme, hudsykdommer og luftveissykdommer som bl.a. kikhoste. Planten er giftig og egner seg ikke for selvmedisinering.

På Tjøme er navnet homle eller homleblomst brukt om planten. Kubjelle er kommuneblomst for Rygge kommune i Østfold.

 

Kilde

Halvorsen, R. & Fagernæs, K.E. 1980. Sjeldne og sårbare plantearter i Sør-Norge. I. Kubjelle (Pulsatilla pratensis). Blyttia 38:3-8.
Høeg, O.A. 1975. Planter og tradisjon. Universitetsforlaget, Oslo.