Hopp til hovedinnholdet

Kattehale

Kattehale
Kattehale er flerårig, og kan godt bli over en meter høy. Foto: Gunnar Engan
Foto: Gunnar Engan/NIBIO

Kattehale (Lythrum salicaria) er en flerårig plante med rak, firkanta stengel som kan bli godt over en meter høy. Den blomstrer i juli – august med tallrike, rødfiolette blomstrer.

Kattehale har såkalt trimorf heterostyli; blomstene finnes i tre ulike typer, som i naturen finnes med like mange av hver type. Noen planter har lange grifler, noen har mellomlange og noen har korte grifler. Heterostyli er en raffinert måte plantene benytter for å sikre krysspollinering - at ikke pollen fra samme individ treffer eget arr.
 
En annen plante som benytter samme mekanisme for å hindre selvpollinering er marianøkleblom. Kattehale blir pollinert av flere ulike typer av bier, humler og sommerfugler. Den produserer enorme mengder med frø. En stor plante med mange blomstrende stengler kan ha opptil 3 millioner frø! Kattehale har en kraftig rotstokk med luftganger (aerenkym) som er tilpasset et liv nedsenket i vann.

Voksested

Kattehale vokser på lysåpne steder i våte enger, sumper, grøfter, vannkanter og hav-strender. Den er nøytral med hensyn til kalkinnhold i jorda; den trives både i sur og basisk jord.

Utbredelse

Kattehale finnes relativt vanlig til spredt i lavlandet østafjells, og langs kysten til Sogn og Fjordane. Den er også funnet et sted i Sør-Trøndelag. Kattehale er utbredt i hele Europa, og finnes også naturlig i vestre deler av Asia og i Nordvest-Afrika.
 
Den har spredt seg med kulturen til flere deler av verden, særlig til Nord-Amerika. Der er den mange steder blitt et stort problem fordi den konkurrerer ut naturlig våtmarksvegetasjon som dyre- og fuglelivet der er avhengige av. Av en eller annen grunn er kattehale langt mer aggressiv i Amerika enn den er i Europa. For å holde den i sjakk har de introdusert europeiske billearter (bladbiller og snute-biller) som lever av bladene og røttene til kattehale. I Washington er grunneiere pålagt ved lov å hindre spredning og produksjon av denne uønskede planten!

Tradisjonell bruk og nytteverdi

Kattehale er i folkemedisinen brukt mot diverse mageproblemer. Den skal ha antibakteriell virkning, og være sterkt stoppende ved diaré og mage- og tarminfeksjoner. Den skal også virke blodstillende, både innvortes og utvortes.
 
Kattehale er en plante som egner seg godt som staude i hager, enten i kanten av vanndammer eller i jord som holder godt på fuktigheten. Den får nærmest preg av en busk, og har lang blomstringstid. Den oppsøkes flittig av både bier, blomsterfluer og sommerfugler. Kattehale er en verdifull honningplante for bier.

Annet

Kattehale er kommuneblomst for Våler kommune i Østfold.
Kattehale4.jpg
Kattehale er i folkemedisinen brukt mot diverse mageproblemer. Foto: Gunnar Engan/NIBIO