Publikasjoner

NIBIOs ansatte publiserer flere hundre vitenskapelige artikler og forskningsrapporter hvert år. Her finner du referanser og lenker til publikasjoner og andre forsknings- og formidlingsaktiviteter. Samlingen oppdateres løpende med både nytt og historisk materiale. For mer informasjon om NIBIOs publikasjoner, besøk NIBIOs bibliotek.

2021

Sammendrag

Horticultural production systems are under pressure to find environmentally friendly growing media. Peat is currently the most popular substrate for fresh potted herbs production; however, this raw material is not sustainable due to the large amount of greenhouse gases released during its harvesting. Therefore, the goal of the study was to test the performance of various commercial wood fiber products and compare them with peat and coir in an ebb-and-flow production system with basil (Ocimum basilicum L. 'Marian'). Basil plants were grown in three different pot sizes (6, 9 and 12 cm in diameter) and under various fertigation regimes (EC 1, 2 and 3). Height and biomass of the plants were recorded when the best performing plants reached the commercial stage. The tallest plants and greatest biomass were produced in peat and coir, however, the results confirm that wood fiber can be a promising substrate alternative. Further research is needed to study, among others topics, how to modify some properties of wood fibers to fulfil their potential as a replacement for non-sustainable growing media in production of herbs in pots.

Sammendrag

I forbindelse med prosjektet tar NIBIO kontakt med utvalgte offentlige myndigheter i Norge. Hensikten er formidling av resultater og kunnskap fra prosjektet. BB4V utvikler bl.a. en interaktiv plattform som presenterer resultater fra prosjektet og kan også brukes fra myndighetene og næringsaktører som en læringsplattform samt en forretningsutvikling verktøy.

Til dokument

Sammendrag

Beetles were surveyed using pitfall traps in a community garden in Andernach, Germany. Two years of data revealed a beetle fauna characteristic of sandy, warm and dry habitats. Sporadic findings include species typical for the Mediterranean.

Sammendrag

Foreliggende rapport gir et inntrykk fra befaringa 14.oktober og råd om videre framdrift i prosjektet. På grunn av den korte tidsfristen må rapporten anses som foreløpig. Hovedproblemet på fairwayene på Tromsø Golfbane vurderes å være hardpakka og dårlig drenert silt/finsand som hindrer plantenes etablering, rotutvikling og vekst. Her bør det for den enkelte fairway lages en konkret plan for grøfting, gjerne også med grubbing eller slissedrenering på tvers av grøftene på fairwayene der problemene er størst.

Sammendrag

Allelochemicals, chemical cues that, among other things, mediate insect–plant interactions, such as host plant recognition, have attracted notable interest as tools for ecological control of pest insects. Advances have recently been made in methods for sampling and analyzing volatile compounds and technology for tracking insects in their natural habitat. However, progress in odor-mediated behavioral bioassays of insects has been relatively slow. This perspective highlights this odor-mediated insect behavior, particularly in a natural setting and considering the whole behavioral sequence involved in the host location, which is the key to understanding the mechanisms underlying host plant recognition. There is thus a need to focus on elaborate behavioral bioassays in future studies, particularly if the goal is to use allelochemicals in pest control. Future directions for research are discussed.

Sammendrag

I perioden 2003–2018 har det kun skjedd mindre endringer i det totale antallet sau og storfe som beiter i norsk utmark. Men når vi ser nærmere på hvor i landet dyrene er, finner vi at det har skjedd store endringer i den geografiske fordelingen av dyr på utmarksbeite. Dette kan blant annet ha mye å si for vegetasjon og dyreliv i utmarka.