Sammendrag

Forskrift til gjødslingsplanlegging stiller krav til at næringen tar ut representative jordprøver og at analyseresultatene benyttes for å lage en gjødslingsplan. Denne rapporten beskriver status for de jordprøver som tas ut i regi av næringen. Rapporten foreslår en standardisert datafangst av jordprøvene og en standardisert dataforvaltning av analyseresultatene.....

Sammendrag

Rettleiar som skal vere til hjelp for dei som sjølv ønskjer å produsere temakart eller statistikk med utgangspunkt i Digitalt markslagskart (DMK). Den dokumenterer klasseinndeling og bruk av fargar som NIJOS nyttar i sine standardar. Rettleiaren gir oversikt over kodesystem, standardar og programmeringa av desse. Rettleiaren gir ein oversikt over kodesystemet for DMK slik det er definert i gjeldande SOSI-standard. Denne standarden er à jour pr. 30. august 2002, og gjeld framleis. I tillegg inneheld han ein oversikt over dei viktigaste standardane for temakart og statistikk som NIJOS produserer med utgangspunkt i DMK. Den gir vidare rettleiing om korleis ein kan programmere (kode) produksjonsliner for desse produkta, og gir opplysningar om standard fargebruk for temakarta.

Project image

Divisjon for kart og statistikk

Big data


Availability of data and information is crucial to be able to take correct decisions at all levels in many sectors: from healthcare to transport and energy, including bioeconomy, big data have become fundamental. The new challenges coming from data complexity and the demands for faster information management, elaboration and extraction call for a paradigm shift in the way data is acquired, stored, processed and analyzed. The solution for the challenges lies in the methods and in the technology, platform and software solutions of big data which are advancing rapidly. Especially the geospatial part of big data solution is a technology which is much newer and constantly in progress.

Aktiv Sist oppdatert: 25.10.2020
Slutt: des 2020
Start: jan 2019