NIBIO Biblioteket

Bibliotekssamlingene i NIBIO er plassert på Ås og er hovedsakelig konsentrert rundt faglitteratur innen skog og plantehelse. Ta kontakt med oss hvis du er ute etter litteratur innen disse fagområdene, eller publikasjoner fra NIBIO og våre forgjengere.

NIBIOs publikasjoner

Publikasjonsbestilling:

NIBIOs publikasjonsserier er kun tilgjengelig i elektronisk format, men eldre materiale kan fortsatt være tilgjengelig på papir. For bestilling av publikasjoner fra NILF, Bioforsk, Skog og landskap eller tidligere institusjoner, skriv en e-post til bibliotek@nibio.no. Husk å oppgi din adresse og referanse til publikasjonen. 

KONTAKTPERSON