Anette Tjomsland Spilling

Kommunikasjonsrådgiver

(+47) 957 92 838
anette.tjomsland.spilling@nibio.no

Sted
Ås - Bygg H7

Besøksadresse
Høgskoleveien 7, 1433 Ås

Biografi

Jeg er en allsidig kommunikasjonsrådgiver som blant annet jobber med:

  • Medieovervåking og mediekontakt
  • Sosiale medier
  • Rådgivning og kommunikasjon knyttet til prosjekter og arrangementer
  • Skriving, foto og mobilvideo
  • Tilrettelegging av tekst for populærvitenskaplig publisering
  • Interne kommunikasjonskurs

Min faglige bakgrunn:

  • Bachelor i språk kommunikasjon og media fra Høgskulen i Volda (2006), inkludert et år med tverrkulturell kommunikasjon fra Mediehøyskolen Gimlekollen.
  • Master i globalisering, global politikk og kultur fra NTNU (2009)

Jeg har vært ansatt i NIBIO siden 2013. Tidligere har jeg jobbet med kommunikasjon i ulike organisasjoner som driver med bistand og internasjonal solidaritet, politisk påvirkningsarbeid, og aktiviteter for barn og ungdom. 

Les mer

Sammendrag

Når nye vegar eller jernbaneliner blir bygde er det nokre som jobbar hardt for å passe på at naturen i området ikkje blir skadelidande. Ein av metodane som blir brukt er elfiske.

Sammendrag

Kan ei blanding av myse, marint fiskeslam og kumøkk bli til biogass? Det spørsmålet håper forskarar å finne svar på. For å lukkast må dei finne den rette blandingsmengda og unngå at det blir for mykje salt att i restproduktet. Denne saka omhandlar rapporten Biogass fra marint fiskeslam sambehandlet med husdyrgjødsel og myse. Eit kvalifiseringsprosjekt finansiert av Regionalt Forskingsfond Midt-Norge og Fylkesmannen i Møre og Romsdal i samarbeid med Tingvollost og Tingvoll Fisk AS.