AR5

AR5 står for arealressurskart i målestokk 1:5000. AR5 er et detaljert, nasjonalt heldekkende datasett og den beste kilden til informasjon om landets arealressurser. Datasettet deler inn landarealet etter arealtype, skogbonitet, treslag og grunnforhold.

KONTAKTPERSON

AR5: Arealressurskart i målestokk 1:5 000.
Kartet er en del av felles kartdatabase (FKB) som inneholder detaljerte kartdata for Norge og forvaltes av Geovekstsamarbeidet. Det offisielle navnet er derfor FKB-AR5.
 
FKB: Felles kartdatabase, de mest detaljerte kartdata i Norge.
 
Geovekst: Samarbeid om etablering og vedlikehold av de mest nøyaktige kartdata i Norge.

Tjenester

Kilden

Kilden er NIBIOs hovedkartløsning. Her er alle instituttets data samlet på ett sted sammen med et utvalg andre sentrale, nasjonale datasett.

Mer informasjon Til tjenesten
Nedlasting av kartdata

Last ned kartdata som shape eller sosi-fil for bruk i egne kartprogram.

Mer informasjon
WMS-tjenester

WMS-tjenestene (Web Map Service) kan brukes til å implementere våre karttjenester i egne løsninger.

Mer informasjon