Arealressurskart

Her er det samlet informasjon om Norges arealressurser med ulik detaljeringsgrad og bruksområder, tilpasset ulike målestokker.

20101008-OSP-7533_Ljøstra_Nesset_Møre og Romsdal
Nesset, Møre og Romsdal Foto: Oscar Puschmann

Tjenester

Kilden

Kilden er NIBIOs hovedkartløsning. Her er alle instituttets data samlet på ett sted sammen med et utvalg andre sentrale, nasjonale datasett.

Mer informasjon Til tjenesten