WMS-tjenester

WMS-tjenestene (Web Map Service) kan brukes til å implementere våre karttjenester i egne løsninger.

Vedlikeholdskveld tirsdag 21.august

NIBIO skal ha vedlikeholdskveld tirsdag 21. august fra kl:16:00 til 22:00, da vil vi oppdatere våre tidligere Skog og landskap-servere og vårt nettverk. Dette vil føre til at våre tjenester vil være ustabile i denne perioden.

Vi beklager ulempene dette måtte medføre.
Eventuelle spørsmål kan sendes til gisdrift@nibio.no

20.08.2018 07:00 — 21.08.2018 20:00

NIBIO leverer WMS-tjenester for de fleste av temaene som du kan se i våre karttjenester på Internett. 

AR5 - Diverse WMS-tjenester Jordsmonn og Jordkvalitet Dyrkbar jord Landskap Beite Skogbruksplan SAT-SKOG Gårdskart CLC AR50 AR250 Skogressurser (SR16) Vegetasjon Gjengroing Vernskog Helling Skogportal Hovedplan Nedbygd jordbruksareal DMK
KONTAKTPERSON