Gårdskart

Gårdskart viser arealressurser og arealtall for søkt landbrukseiendom. Det er ikke et eget kart, men satt sammen av informasjon fra flere kilder.

 
Innhold

Informasjonen hentes fra flere steder og kobles sammen:

  • Gårds- og bruksnummer for landbrukseiendommen hentes fra landbruksregisteret. Endringer kommunen gjør i landbruksregisteret vil være synlig i gårdskartet neste dag.
  • Eiendomsgrenser for eiendommen man søker på hentes fra matrikkelen. Endringer kommunen gjør i eiendomskartet i matrikkelen vil være synlig i gårdskartet samme dag.
  • Markslag i AR5 hentes fra NIBIO. Endringer kommunen gjør rett i sentral AR5-base vil være synlige i gårdskartet neste dag.
  • Andre kart som arealberegnes i Gårdskart, som erosjonsrisiko, jordressurs, helling jordbruksareal og endringer AR5, hentes også fra NIBIO.
Velg mellom heldekkende kart eller flyfoto som bakgrunnskart for gjenkjenning. Det er også mulig å velge blant flere andre kartlag fra NIBIO og fra andre nasjonale kartleverandører. Kvalitet og dekning vil varierer fra kommune til kommune.
 
Funksjonalitet

I tillegg til automatisk arealberegningen for landbrukseiendommen, med arealtall per grunneiendom og teig, er det mulig å velge mer funksjonalitet:

  • lagre til pdf og utskrift
  • tegne og måle i kartet, med muligheter for å lagre tegning samt redigere i ettertid
  • laste inn fil og vise i kartet
  • laste ned egen tegning som fil for å dele med andre
  • legge til flere eiendommer og vise dem samtidig i kartet

Tjenesten er tilrettelagt for landbruksforvaltningen og eiere og brukere av landbrukseiendommer, men er åpen for alle.

 
 
 

Tjenester

WMS-tjenester

WMS-tjenestene (Web Map Service) kan brukes til å implementere våre karttjenester i egne løsninger.

Mer informasjon