Gårdskart

Gårdskart viser arealressurser og arealtall for en enkelt landbrukseiendom. Det er ikke et eget kart, men satt sammen av informasjon fra flere kilder.

KONTAKTPERSON
Eksempel på et gårdskart

Tjenester