Gårdskart

Gårdskart viser arealressurser og arealtall for søkt landbrukseiendom. Det er ikke et eget kart, men satt sammen av informasjon fra flere kilder.

Vedlikehold hos Kartverket

 • Matrikkelen, bakgrunnskart og wms'er fra Kartverket vil være ustabile fra kl:16:00 og ut kvelden torsdag 29. februar.

Dette berører Gårdskart, Jordregister og Kilden hos NIBIO.

28.02.2024 07:00 — 29.02.2024 23:59

 
Innhold

Informasjonen hentes fra flere steder og kobles sammen:

 • Gårds- og bruksnummer for landbrukseiendommen hentes fra landbruksregisteret. Endringer kommunen gjør i landbruksregisteret vil være synlig i gårdskartet neste dag.
 • Eiendomsgrenser for eiendommen man søker på hentes fra matrikkelen. Endringer kommunen gjør i eiendomskartet i matrikkelen vil være synlig i gårdskartet samme dag.
 • Markslag i AR5 hentes fra NIBIO. Endringer kommunen gjør rett i sentral AR5-base vil være synlige i gårdskartet neste dag.
 • Andre kart som arealberegnes i Gårdskart, som erosjonsrisiko, jordressurs, helling jordbruksareal og endringer AR5, hentes også fra NIBIO.
Velg mellom heldekkende kart eller flyfoto som bakgrunnskart for gjenkjenning. Det er også mulig å velge blant flere andre kartlag fra NIBIO og fra andre nasjonale kartleverandører. Kvalitet og dekning vil varierer fra kommune til kommune.
 
Funksjonalitet

I tillegg til automatisk arealberegningen for landbrukseiendommen, med arealtall per grunneiendom og teig, er det mulig å velge mer funksjonalitet:

 • lagre til pdf og utskrift
 • tegne og måle i kartet, med muligheter for å lagre tegning samt redigere i ettertid
 • laste inn fil og vise i kartet
 • laste ned egen tegning som fil for å dele med andre
 • legge til flere eiendommer og vise dem samtidig i kartet

Tjenesten er tilrettelagt for landbruksforvaltningen og eiere og brukere av landbrukseiendommer, men er åpen for alle.

Vedlikehold hos Kartverket

 • Matrikkelen, bakgrunnskart og wms'er fra Kartverket vil være ustabile fra kl:16:00 og ut kvelden torsdag 29. februar.

Dette berører Gårdskart, Jordregister og Kilden hos NIBIO.

28.02.2024 07:00 — 29.02.2024 23:59

 
 
 

Tjenester

WMS-tjenester

WMS-tjenestene (Web Map Service) kan brukes til å implementere våre karttjenester i egne løsninger.

Mer informasjon