Gårdskart

Kart som gir arealtall for valgt landbrukseiendom.

Flybildeprosjekter fra Norge i bilder

det jobbes med problemet

02.12.2020 13:00 — 02.12.2020 23:00

Mer om Gårdskart
 
Tjenesten er tilrettelagt for landbruksforvaltningen og eiere og brukere av landbrukseiendommer, men er åpen for alle.
KONTAKTPERSON