Gårdskart

Kart som gir arealtall for valgt landbrukseiendom.

Ny versjon av Gårdskart ble lagt ut 14. juni 2018.

Hva er nytt?

0.211 MB pdf

Mer om Gårdskart
 
Tjenesten er tilrettelagt for landbruksforvaltningen og eiere og brukere av landbrukseiendommer, men er åpen for alle.
KONTAKTPERSON