Gårdskart

Kart som gir arealtall for valgt landbrukseiendom.

Mer om Gårdskart
 
Tjenesten er tilrettelagt for landbruksforvaltningen og eiere og brukere av landbrukseiendommer, men er åpen for alle.
KONTAKTPERSON