Gårdskart

Kart som gir arealtall for søkt landbrukseiendom.

Webinar om Gårdskart – velkommen!

I april lanserte NIBIO en ny versjon av Gårdskart-tjenesten. Med ny visuell profil og flere funksjoner åpnes det for nye bruksområder!

Vi inviterer til åpent webinar torsdag 27. mai kl. 12.00-12.30.

Der vi vil vise nye funksjoner og muligheter: Blant annet hvordan du kan lagre en tegning, redigere tegningen og dele den med andre og hvordan du kan laste inn en GPS-fil og vise den i kartet.

Klikk her for å delta på webinaret (gå gjerne inn fem minutter før).

Webinaret vil også bli tatt opp, og gjøres tilgjengelig på våre nettsider i etterkant.

NB: Det er ikke nødvendig å melde seg på.

Gårdskart er satt sammen av informasjon fra flere kilder. Gårds- og bruksnummer for landbrukseiendommen hentes fra Landbruksregisteret, eiendomsgrenser hentes fra Matrikkelen og markslag i AR5 hentes fra NIBIO.

Det er mulig å velge flere  kartlag fra NIBIO og fra andre nasjonale kartleverandører samt heldekkende kart eller flyfoto i bakgrunnen for gjenkjenning.

I tillegg til automatisk arealberegning for landbrukseiendommen har tjenesten utskriftsmulighet, tegne-/måleverktøy, mulighet for å lagre tegning, laste ned tegning som fil, legge til flere eiendommer og legge til geografiske filer og vise dem i kartet. Les mer i brukerveiledningen under.

Mer om Gårdskart
 
Tjenesten er tilrettelagt for landbruksforvaltningen og eiere og brukere av landbrukseiendommer, men er åpen for alle.
KONTAKTPERSON