Geovekst

Geovekst er samarbeid om etablering og vedlikehold av de mest nøyaktige kartdata i Norge. NIBIO representerer landbruksparten i Geovekst.

De sentrale Geovekst-partene er Statens Vegvesen, Energibedriftene, Kommuner, Statens kartverk, Telenor, og Landbruket, samt NVE for høydedata og Bane Nor i kommuner med jernbane.

I Geovekst-samarbeidet er det opprettet et "brukerforum" - Geovekstforum, hvor partene har jevnlige møter. NIBIO deltar med representanter her på vegne av landbruksparten.

For å ivareta landbrukspartens interesser i Geovekst har hver statsforvalter utpekt en geodataleder. Geodatalederen er et viktig bindeledd mellom stat, fylke og kommune. NIBIO følger opp geodatalederne og bistår i deres arbeid.

NIBIO er også part i Norge digitalt, som er et bredt samarbeid mellom virksomheter som har ansvar for å fremskaffe stedfestet informasjon og/eller som er store brukere av slik informasjon.

I Norge digitalt deltar NIBIO i referansegruppa på vegne av Landbruks- og matdepartementet. Dette betyr at vi representerer alle parter i Norge digitalt som er organisert under LMD.

 

AR5 kostnadsfordeling 2023 - nye prosenter

0.168 MB xlsx

AR5 kostnadsfordeling 2023

0.193 MB xlsx

AR5 kostnadsfordeling 2022

0.188 MB xlsx

AR5 kostnadsfordeling 2021

0.188 MB xlsx

Presentasjonsfilm Geovekst

125.046 MB wmv

Landbrukets geodataledere hos Statsforvalteren

0.039 MB pdf