Geovekst

Geovekst er samarbeid om etablering og vedlikehold av de mest nøyaktige kartdata i Norge. NIBIO representerer landbruksparten i Geovekst.

De sentrale Geovekst-partene er Statens Vegvesen, Energibedriftene, Kommuner, Statens kartverk, Telenor, og Landbruket, samt NVE for høydedata og Bane Nor i kommuner med jernbane.

I Geovekst-samarbeidet er det opprettet et "brukerforum" - Geovekstforum, hvor partene har jevnlige møter. NIBIO deltar med representanter her på vegne av landbruksparten.

For å ivareta landbrukspartens interesser i Geovekst har hver statsforvalter utpekt en geodataleder. Geodatalederen er et viktig bindeledd mellom stat, fylke og kommune. NIBIO følger opp geodatalederne og bistår i deres arbeid.

NIBIO er også part i Norge digitalt, som er et bredt samarbeid mellom virksomheter som har ansvar for å fremskaffe stedfestet informasjon og/eller som er store brukere av slik informasjon.

I Norge digitalt deltar NIBIO i referansegruppa på vegne av Landbruks- og matdepartementet. Dette betyr at vi representerer alle parter i Norge digitalt som er organisert under LMD.

 

AR5 kostnadsfordeling 2024

0.175 MB xlsx

AR5 kostnadsfordeling 2023 - nye prosenter

0.168 MB xlsx

AR5 kostnadsfordeling 2023

0.193 MB xlsx

AR5 kostnadsfordeling 2022

0.188 MB xlsx

Presentasjonsfilm Geovekst

125.046 MB wmv

Landbrukets geodataledere hos Statsforvalteren

0.039 MB pdf