Jordregister

Kommunevis arealstatistikk per landbrukseiendom. Basert på de samme kildene som gårdskart. Her finner du både bestilling og arkiv.

KONTAKTPERSON
Medarbeidere
Vedlikehold tirsdag 21. januar

NIBIO skal ha vedlikeholdskveld tirsdag 21. januar fra kl:16:00 til 22:00, da vil vi oppdatere våre servere og vårt nettverk. Dette vil føre til at våre tjenester vil være ustabile i denne perioden.

Vi beklager ulempene dette måtte medføre.
Eventuelle spørsmål kan sendes til gisdrift@nibio.no

20.01.2020 08:00 — 21.01.2020 22:00

Pålogging

Har du ikke brukernavn og passord for å logge på? 

Fyll ut de fire første feltene