Jordregister

Jordregister er en kommunevis arealstatistikk per landbrukseiendom, basert på de samme kildene som gårdskart. Her finner du både bestilling og arkiv.

Vedlikehold tirsdag 21.mai

NIBIO skal ha vedlikehold tirsdag 21. mai fra kl: 15:00 til 21:00, da vil vi oppdatere våre servere og vårt nettverk. Dette vil føre til at våre tjenester kan være ustabile i denne perioden.

Vi beklager ulempene dette måtte medføre.
Eventuelle spørsmål kan sendes til gisdrift@nibio.no

20.05.2024 08:00 — 21.05.2024 21:00

Bruk av jordregister

Kvaliteten er et direkte resultat av kvaliteten på de datakildene det er avledet fra:

  • Gårds- og bruksnummer på landbrukseiendommer, fra Landbruksregisteret
  • Eiendomsgrenser samt egenskaper om teig, fra Matrikkelen
  • Markslag, fra arealressurskart AR5.

Ved bruk av jordregister er det viktig å være klar over når arealtallene ble beregnet og på hvilket grunnlag. Vær oppmerksom på teiger som ikke kan fordeles på én landbrukseiendom (eierforhold teig med kode Ff, S, Sx og T). 

Pålogging

Har du ikke brukernavn og passord for å logge på? 

Fyll ut de fire første feltene

Jordregister er en kommunevis arealstatistikk per landbrukseiendom for bruk i landbruksforvaltningen. Arealtallene beregnes på samme måte og med de samme kildene som gårdskart.
Jordregister består av fire rapporter. Disse er nærmere beskrevet på siden "Beskrivelse av jordregister".
 
Det er landbruksforvaltningen som kan bestille og bruke jordregister. Både bestilling av tilgang til arkiv er passordbelagt. 

Bestill jordregister

Landbruksforvaltningen kan bestille egenprodusert jordregister for å se på og bruke rapportene. De kan også sende oppdaterte arealtall til Landbruksdirektoratet for oppdatering av Landbruksregisteret.

Logg inn og bestill jordregister

Automatisk oppdatering av arealtall i Landbruksregister fra jordregister

I september oppdateres arealtall i Landbruksregisteret med tall fra nye jordregister. Dette skjer automatisk, uten at kommunen må bestille. Som for Gårdskart beregnes arealtallene basert på eiendomsgrenser i Matrikkelen og markslag i AR5, og de leveres per grunneiendom.

Mer informasjon om oppdateringen finner du i vedlegg fra Landbruksdirektoratet nederst på denne siden. 

Se i arkiv

Alle jordregister produsert fra og med 2008 ligger i arkivet. Det gjelder også rapportene fra jordregister som er grunnlag for massivoppdateringen av arealtall i Landbruksregisteret.

Innlesing av arealtall i Landbruksregisteret

Arealtall fra nye jordregister overføres til Landbruksregister samme kveld. Det gjelder både jordregister der kommunen har bestilt overføring av arealtall (trykket på knappen) og den sentralt styrte massivoppdateringen i september.

Kilder og kvalitet

Kvaliteten på jordregisteret er et direkte resultat av kvaliteten på de datakildene det er avledet fra: gårds- og bruksnummer fra Landbruksregisteret, eiendomsgrenser fra Matrikkelen og markslag i AR5.

 

Infoskriv fra Landbruksdirektoratet om automatisk oppdatering av arealtall i Landbruksregisteret 2024

0.247 MB pdf

Veileder: Lag jordregister selv (versjon mars 2018)

0.138 MB pdf