Jordregister

Jordregister er en kommunevis arealstatistikk per landbrukseiendom, basert på de samme kildene som gårdskart. Her finner du både bestilling og arkiv.

Pålogging

Har du ikke brukernavn og passord for å logge på? 

Fyll ut de fire første feltene

Jordregister er en kommunevis arealstatistikk per landbrukseiendom for bruk i landbruksforvaltningen. Arealtallene beregnes på samme måte og med de samme kildene som gårdskart.
 
Både bestilling og arkiv krever passord. 

Bestill jordregister

Landbruksforvaltningen kan bestille egenprodusert jordregister for å se på og bruke rapportene. De kan også sende oppdaterte arealtall til Landbruksdirektoratet for oppdatering av Landbruksregisteret.

Logg inn og bestill jordregister

Massivoppdatering av arealtall i Landbruksregister fra jordregister

I september oppdateres arealtall i Landbruksregisteret med tall fra nye jordregister. Dette skjer automatisk, uten at kommunen må bestille. Som for Gårdskart beregnes arealtallene basert på eiendomsgrenser i Matrikkelen og markslag i AR5, og de leveres per grunneiendom.

Mer informasjon om oppdateringen finner du i vedlegg fra Landbruksdirektoratet nederst på siden. Merk: 2023-versjonen legges ut så snart den er klar!

Se i arkiv

Alle jordregister produsert fra og med 2008 ligger i arkivet. Det gjelder også rapportene fra jordregister som er grunnlag for massivoppdateringen av arealtall i Landbruksregisteret.

Innlesing av arealtall i Landbruksregisteret

Arealtall fra nye jordregister overføres til Landbruksregister samme kveld. Det gjelder både jordregister der kommunen har bestilt overføring av arealtall (trykket på knappen) og den sentralt styrte massivoppdateringen i september.

Kilder og kvalitet

Kvaliteten på jordregisteret er et direkte resultat av kvaliteten på de datakildene det er avledet fra: gårds- og bruksnummer fra Landbruksregisteret, eiendomsgrenser fra Matrikkelen og markslag i AR5.

 

Veileder: Lag jordregister selv (versjon mars 2018)

0.138 MB pdf