Kilden

Kilden er NIBIOs hovedkartløsning. Her er alle instituttets data samlet på ett sted sammen med et utvalg andre sentrale, nasjonale datasett.

Vedlikehold Kartverket

Wmser og Matrikkelen fra Kartverket vil være ustabil torsdag 29.juli fra kl: 18:00 og ut kvelden pga. vedlikehold.

Dette berører Gårdskart, Jordregister og Kilden hos NIBIO.

28.07.2021 08:00 — 29.07.2021 23:00

I Kilden er datasettene sortert i seks fagområder: Arealinformasjon (som vises ved oppstart), Landskap, Jordsmonn, Reindrift, Skogportalen og Dyreportalen. Brukeren velger selv fagområde og deretter hvilke kartlag som skal vises og i hvilken rekkefølge.
 
Kartlagene kan gjøres gjennomsiktige for å vise flere heldekkende kartlag sammen. Dette gjør at man for eksempel kan se på arealtyper fra AR5 sammen med flybilder. Alle kartbilder kan lagres eller skrives ut.

Brukerveiledning Dyreportalen

0.305 MB pdf

Hva er nytt? (januar 2020)

0.178 MB pdf

Kort introduksjon til Kilden, versjon februar 2020

0.259 MB pdf

KONTAKTPERSON