Kilden

Kilden er NIBIOs hovedkartløsning. Her er alle instituttets data samlet på ett sted sammen med et utvalg andre sentrale, nasjonale datasett.

En ny versjon av Kilden ble publisert 13. januar 2020.  Se vedlegget "Hva er nytt?".
 
I Kilden er datasettene sortert i fem fagområder: Arealinformasjon (som vises ved oppstart), Landskap, Jordsmonn, Reindrift og Skogportalen. Brukeren velger selv fagområde og deretter hvilke kartlag som skal vises og i hvilken rekkefølge.
 
Kartlagene kan gjøres gjennomsiktige for å vise flere heldekkende kartlag sammen. Dette gjør at man for eksempel kan se på arealtyper fra AR5 sammen med flybilder. Alle kartbilder kan lagres eller skrives ut.

Brukerveiledning Dyreportalen

0.305 MB pdf

Hva er nytt? (januar 2020)

0.178 MB pdf

Kort introduksjon til Kilden, versjon februar 2020

0.259 MB pdf

KONTAKTPERSON