Hopp til hovedinnholdet

Kilden

Kilden er NIBIOs hovedkartløsning. Her er alle instituttets data samlet på ett sted sammen med et utvalg andre sentrale, nasjonale datasett.

I Kilden er datasettene sortert i sju fagområder: Arealinformasjon (som vises ved oppstart), Landskap, Jordsmonn, Reindrift, Skogportalen, Dyreportalen og Finn sone for distriktstilskudd. Brukeren velger selv fagområde og deretter hvilke kartlag som skal vises og i hvilken rekkefølge.
 

Fagområdene Reindrift, Skogportalen og Soner for distriktstilskudd er utviklet for Landbruksdirektoratet:

Reindrift viser reindriftens arealbrukskart (reindriftskart), som er næringens egen illustrasjon på hvordan reindriftsområdene brukes. Les mer på Landbruksdirektoratet sine nettsider, se lenke nedenfor. 

Skogportalen visert relevant miljøinformasjon som er tilpasset behovene til både skognæringen og offentlig forvaltning. Dette er miljøinformasjon som også er nyttig ved kontroller eller sertifisering av skog.

Soner for distriktstilskudd viser sonene for kjøtt og melk. I tillegg kan du søke opp eiendom og foretak

 

Brukerveiledning med beskrivelse av funksjonalitet og tips, se lenke nedenfor.

KONTAKTPERSON