Kilden

Kilden er NIBIOs hovedkartløsning. Her er alle instituttets data samlet på ett sted sammen med et utvalg andre sentrale, nasjonale datasett.

I Kilden er datasettene sortert i fem fagområder: Arealinformasjon (som vises ved oppstart), Landskap, Jordsmonn, Reindrift og Skogportalen. Brukeren velger selv fagområde og deretter hvilke kartlag som skal vises og i hvilken rekkefølge.
 
Kartlagene kan gjøres gjennomsiktige for å vise flere heldekkende kartlag sammen. Dette gjør at man for eksempel kan se på arealtyper fra AR5 sammen med flybilder. Alle kartbilder kan lagres eller skrives ut.
Vedlikeholdskveld tirsdag 18. desember

NIBIO skal ha vedlikeholdskveld tirsdag 18. desember fra kl:16:00 til 22:00, da vil vi oppdatere våre tidligere Skog og landskap-servere og vårt nettverk. Dette vil føre til at våre tjenester vil være ustabile i denne perioden.

 

Vi beklager ulempene dette måtte medføre.
Eventuelle spørsmål kan sendes til gisdrift@nibio.no

17.12.2018 08:00 — 18.12.2018 21:00

Introduksjon til Kilden, versjon 12.2.2018

0.502 MB pdf

KONTAKTPERSON