Kilden

Kilden er NIBIOs hovedkartløsning. Her er alle instituttets data samlet på ett sted sammen med et utvalg andre sentrale, nasjonale datasett.

I Kilden er datasettene sortert i fem fagområder: Arealinformasjon (som vises ved oppstart), Landskap, Jordsmonn, Reindrift og Skogportalen. Brukeren velger selv fagområde og deretter hvilke kartlag som skal vises og i hvilken rekkefølge.
 
Kartlagene kan gjøres gjennomsiktige for å vise flere heldekkende kartlag sammen. Dette gjør at man for eksempel kan se på arealtyper fra AR5 sammen med flybilder. Alle kartbilder kan lagres eller skrives ut.
Vedlikehold tirsdag 18. juni

NIBIO skal ha vedlikeholdskveld tirsdag 18. juni fra kl:16:00 til 22:00, da vil vi oppdatere våre servere og vårt nettverk. Dette vil føre til at våre tjenester vil være ustabile i denne perioden.

Vi beklager ulempene dette måtte medføre.
Eventuelle spørsmål kan sendes til gisdrift@nibio.no

17.06.2019 09:00 — 18.06.2019 22:00

Kort introduksjon til Kilden, versjon november 2018

0.504 MB pdf

KONTAKTPERSON