Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for bioteknologi og plantehelse

SOLUTIONS: Nye løsninger for nedvisning av potetris, bekjempelse av ugras og utløpere i jordbær og ugraskontroll i eplehager

Foto: E. Fløistad
Aktiv SIST OPPDATERT: 24.05.2022
Slutt: des 2024
Start: jan 2021

Håndtering av ugress og andre plantevernutfordringer er viktig for å unngå avlingstap i landbruket. Tilbudet av norske rå-, mat- og fôrvarer påvirkes av at bonden lykkes med sin innsats i åker og frukthager. Et nylig forbud mot plantevernmiddelet dikvat og den usikre framtida til glyfosat – begge viktige innsatsfaktorer i norsk jord- og hagebruk – fordrer nye løsninger. Gode alternativ til ordinære plantevernmidler er dessuten velkomne som verktøy i integrert plantevern (IPV). Norske dyrkere er siden 2015 pålagt å følge IPV. Hensikten med IPV er blant annet redusert risiko ved bruk av plantevernmidler på helse og miljø.

Status Pågående
Eksternt prosjektnettsted Om prosjektet hos Forskningsrådet
Start- og sluttdato 01.01.2021 - 31.12.2024
Prosjektleder Therese With Berge
Divisjon Divisjon for bioteknologi og plantehelse
Avdeling Skadedyr og ugras i skog-, jord- og hagebruk

Prosjektet SOLUTIONS skal finne nye praktiske løsninger for (1) nedvisning av potetris, (2) ugress og utløpere i jordbær på friland og (3) ugras i eplehager. Nedvisning av potetriset før høsting er et viktig IPV-tiltak for å unngå tørråtesmitte på potetene og råtning på lager. Varmtvannsteknologi, elektrisitet og bioherbicider (eksempelvis pelargonsyre) - alene eller i kombinasjon med mekaniske metoder - vil prøves ut.

I tillegg til å finne relativt snarlige løsninger, skal vi jobbe med to verktøy innen presisjonsjordbruk. Disse vil redusere forbruket av kjemiske midler ytterligere. Det første er en norsk robot som skal fjerne ugress og utløpere i jordbær med millimeterpresisjon. Det andre er variabel dosering av nedvisningsmiddel i potet basert på fjernmåling (satellitt eller drone).

SOLUTIONS er koordinert av NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi. Prosjektet er finansiert av Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA), Grofondet AS, samt egeninnsatsen til prosjektpartnerne A-K maskiner AS, Heatweed Technologies AS, Kilter AS, Norsk Landbruksrådgiving og norske dyrkere av potet, jordbær og eple. NLR Innlandet, NLR Vest, NLR Viken og NLR Øst deltar også.

SOLUTIONS-Bildestripe-finans_logo.png