Sammendrag

Formålet med forprosjektet VitalEPLEJORD var å studere potensielle årsaker til jordtrøtthet i epleproduksjonen, et fenomen som kan oppstå dersom det ikke praktiseres vekstskifte. Jordprøver fra 10 bruk (fem med økologisk og fem med konvensjonell drift) på Øst- og Vestlandet ble undersøkt med tanke på jordkvalitet, nematoder og Phytophthora. Innen hver av de tre kategoriene ble det gjort interessante funn. Både lite fruktbar jord og skadegjørere kan føre til dårlig etablering, svak tilvekst, avlingsreduksjon og at trær i verste fall dør. I de jordkjemiske analysene ble det vist høyere innhold av organisk materiale, totalt nitrogen og plantetilgjengelig fosfor i økologisk enn konvensjonell drift, samt mer stabilt innhold av plantetilgjengelig magnesium, mer stabil pH og mer stabil basemetningsgrad. Det ble identifisert en rekke nematodearter, inkludert flere planteparasittære. Økologisk drift så ut til å kunne øke bakteriekonsumerende nematoder, minske rotkonsumerende nematoder og øke altetere. Innen Phytophthora ble det funnet fire arter der alle er rapportert som alvorlige skadegjørere på treaktige vekster både i Norge og andre land. Phytophthora forekom ved begge driftsformer. Antallet jordprøver var totalt 50 (5 samleprøver/bruk, hver samleprøve kom fra separate rader). Testomfanget var for lite til å dra konklusjoner om årsak til jordtrøtthet, men det har gitt verdifull kunnskap til å bygge videre på.

Sammendrag

Vi lever i et samfunn som har kommet langt i likestilling mellom kjønn. Likevel opplever mange daglig tilfeller av hersketeknikk og forskjellsbehandling, også innen forskermiljø. Men kvinner kan gjøre mye selv for å ta kontroll over disse forskjellene. Gjennom å sikte høyt og gi litt faen, stole på seg selv, sin kompetanse og magefølelsen. Og må du rope litt høyere for å bli hørt? Ja, så rop!

Sammendrag

Free-living plant-parasitic nematodes (free-living PPN) appear to be an increasing problem in Norwegian agriculture and their efficient management is required. Methods of efficient nematode management have been sought for personnel involved in farmer’s advisory and among farmers. In order to clarify the nematode situation in different agricultural crops a pilot project for surveying free-living PPN was conducted during the growing seasons 2016 and 2017. The Norwegian Agricultural Extension Service were involved in selecting major crops and selected representative areas for sampling. Complementary to the survey was that the samples should be collected form crops showing symptoms of nematode damage. Nematode damage occurs where large populations of nematoder are present in fields and shows as patches of poor plant growth........

Sammendrag

Free-living plant-parasitic nematodes (PPN), including migratory endoparasites such as Pratylenchus spp., cause yield reduction in agriculture and horticulture world-wide. In Norway, nematicides are banned due to their adverse effect on human health and the environment. Thus, management of plant-parasitic nematodes rely on cultural practices, such as crop rotation. Free-living PPN tend to have broad host-ranges, which complicates the design of effective crop rotations. Information on the reproductive rate and damage potential of nematode species on different crops is of crucial importance when designing a successful crop rotation. Results from several experiments indicate that in order to reduce the numbers of free-living PPN, the sequence of crops is more important than the length of the rotation. The crop rotation should aim at protecting the most economically valuable crop. An oat (Avena sativa) field in Norway was heavily infested with Tylenchorhynchus dubius (1200 ind/250 ml soil) and a low population of Pratylenchus crenatus (10 ind/250 ml soil). The primary goal was to reduce T. dubius by growing turnip rape (Brassica rapa ssp. oleifera), with carrot as the following crop. T. dubius was reduced with 77-85% after turnip rape. In contrast, the population of P. crenatus increased by more than tenfold. The increased numbers of P. crenatus could be damaging to the carrot crop. This illustrates that crop rotation should be a long-term strategy, with carefully designed rotations to protect the most economically valuable crop (e.g. carrot). This also illustrates the challenges of designing a crop rotation that effectively reduces multiple nematode populations. In a started project, we will use photography with Unmanned Aerial Vehicles and transects to monitor nematode populations and damage in several fields throughout the growing season, and over several seasons. These fields will serve as naturally occurring experiments. We want to develop decision-making tools for nematode management in Norway.