Hopp til hovedinnholdet

Har testet nye metoder for risdreping i potet

erfl-20230925-095154_cropped

Markdag om vekstavslutning i potet på tampen av en utfordrende potetsesong. Fra venstre: Johan Rud (HF Maskin Teknikk AS), Kirsten Tørresen (NIBIO), Anders Nordlund, feltvert, Camilla Bye og Øystein Skagestad (NLR Øst). Bak: Fagkoordinator i potet Borghild Glorvigen (NLR) i ivrig dialog med en potetdyrker. Foto: Erling Fløistad

Det er nå fire år siden potetdyrkere kunne bruke plantevernmidlet Reglone for å avslutte veksten i potetriset før høsting. Forskere, landbruksrådgivere og produsenter leter fortsatt etter den beste erstatningen.

Anders Nordlund dyrker poteter på til sammen 1500 daa i Nes kommune på Romerike. Med treårig vekstskifte blir det ca. 500 daa potet hvert år, og 1950 tonn potet på lager. Hovedsorten er ‘Innovator’ som går til chipsproduksjon.

Årets sesong har imidlertid vært krevende for potetbonden med forsommertørke, ekstremvær og en våt høst. Så langt i høst er poteter på 50 daa avskrevet som drukna og harva ned.

 

Markdag med fokus på risdreping

Nylig inviterte NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving Øst til markdag hos Anders Nordlund utenfor Vormsund. Der har forskerne nemlig etablert et forsøksfelt for testing av ulike metoder for risdreping.

NIBIO-forsker Kirsten Tørresen forteller hvorfor risdreping er viktig:

– Risdreping er viktig for å stoppe veksten, regulere størrelsen på knollene, indusere knollmodning og fremme skallsetting. Risdreping gjør at knollene lettere slipper riset og at høstinga går lettere. Risdreping er også et viktig tiltak i integrert plantevern for å unngå tørråtesmitte på potetene og råtning på lager.

– I prosjektet SOLUTIONS har vi testet bruk av mekanisk risknusing, flamming, varmtvann og ulike kjemiske midler. Metodene er testet hver for seg og i ulike kombinasjoner.

I årets felt med ‘Innovator’ har de fleste behandlingene virket. Det aller meste av potetriset er enten dødt eller borte når Nordlund viser frem feltet til interesserte bønder og rådgivere. Bonden forteller at han starta tidlig med å lysgro settepotetene i mai for å gi dem en tidlig start. Det ser han virkningen av nå. I dette feltet var potetriset allerede i ferd med å modnes da riset ble behandlet for ca. to uker siden.

Anders Nordlund orienterer om alle behandlingene i åkeren denne sommeren. Med mye regn ble det en god del ganger med ettergjødsling for å holde chipspotetene i god vekst. Foto: Erling Fløistad
Anders Nordlund orienterer om alle behandlingene i åkeren denne sommeren. Med mye regn ble det en god del ganger med ettergjødsling for å holde chipspotetene i god vekst. Foto: Erling Fløistad

Flamming og varmtvannsbehandling virker, men …

Tørresen bekrefter at både flammebehandling og varmtvannsbehandling dreper potetriset. Metodene er mest effektive i kombinasjon med risknusing.

Per i dag finnes det imidlertid ikke noe praktisk utstyr for slik behandling i potet, og med dagens energipriser vet man ikke om dette noen gang vil komme.

– Når det gjelder kjemiske midler finnes det i dag kun ett godkjent middel, forteller Tørresen.

– Dette midlet, Spotlight Plus, har dessverre ikke vist god nok effekt. Man er derfor avhengig av å supplere med Mizuki eller Gozai. Begge disse er imidlertid kun godkjent på dispensasjon.

Med få midler tilgjengelig har vi en sårbar og kritisk situasjon. I tillegg er man avhengig av godt vær for at midlene skal virke godt. I prosjektet har forskerne testet to nye midler, og det ene har vist lovende resultater.

NIBIO-forsker Kirsten Tørresen orienterte om behandlingene for å visne ned potetriset i de ulike forsøksrutene. Foto: Erling Fløistad
NIBIO-forsker Kirsten Tørresen orienterte om behandlingene for å visne ned potetriset i de ulike forsøksrutene. Foto: Erling Fløistad

Fortsatt et stykke vei å gå

Anders Nordlund er optimistisk for framtiden, men er redd det blir for energikrevende å behandle en hel potetåker med kokende vann eller flammer. Han tror løsningen er å finne de kjemiske midlene som er mest skånsomme og som får jobben gjort.

– Vi ser flere muligheter fremover, men dette er ikke helt rett fram, sier Kirsten Tørresen.

– Nye kjemiske stoffer må gjennom en godkjenningsprosedyre for å kartlegge mulige effekter på helse og miljø, i tillegg til å dokumentere effekt på skadegjørere og avling. Dessuten må utstyrsprodusentene komme på banen. Alt dette tar tid. Forskningsprosjektet vil pågå i minst ett år til, avslutter forskeren.

PROSJEKTET SOLUTIONS

Håndtering av ugras og andre plantevernutfordringer er viktig for å unngå avlingstap i landbruket. Tilbudet av norske råvarer, både til mat og dyrefôr, påvirkes av at bonden lykkes med innsatsen. Et nylig forbud mot plantevernmidlet dikvat, og den usikre fremtiden til glyfosat – begge viktige innsatsfaktorer i norsk jord- og hagebruk – krever nye løsninger. Gode alternativ til ordinære plantevernmidler er dessuten velkomne som verktøy i integrert plantevern (IPV). Norske dyrkere er siden 2015 pålagt å følge IPV. Formålet med IPV er blant annet redusert risiko ved bruk av plantevernmiddel på helse og miljø.

Prosjektet SOLUTIONS skal finne nye praktiske løsninger for nedvisning av potetris, og kjempe mot ugras og utløpere i jordbær på friland, og ugras i eplehager.

SOLUTIONS er koordinert av NIBIO. Prosjektet er finansiert av Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA), Grofondet AS, samt egeninnsatsen til prosjektpartnerne A-K maskiner AS, Heatweed Technologies AS, HF Maskin Teknikk AS, Gartnerhallen, Kilter AS, Norsk Landbruksrådgivning og norske dyrkere av potet, jordbær og eple. NLR Innlandet, NLR Vest, NLR Viken og NLR Øst deltar også i prosjektet.

Markdag med fokus på risdreping på Vormsund. Foto: Erling Fløistad
Markdag med fokus på risdreping på Vormsund. Foto: Erling Fløistad
Sesongen sett under ett ble svært våt. Forrige mandag var det fortsatt for vått til å høste poteter. Værutsiktene videre var heller ikke gode. Foto: Erling Fløistad
Sesongen sett under ett ble svært våt. Forrige mandag var det fortsatt for vått til å høste poteter. Værutsiktene videre var heller ikke gode. Foto: Erling Fløistad

 

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.