Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for bioteknologi og plantehelse

SOLUTIONS: Nye løsninger for nedvisning av potetris, bekjempelse av ugras og utløpere i jordbær og ugraskontroll i eplehager

Aktiv SIST OPPDATERT: 15.05.2024
Slutt: apr 2026
Start: jan 2021

Håndtering av ugress og andre plantevernutfordringer er viktig for å unngå avlingstap i landbruket. Tilbudet av norske rå-, mat- og fôrvarer påvirkes av at bonden lykkes med sin innsats i åker og frukthager. Et nylig forbud mot plantevernmiddelet dikvat og den usikre framtida til glyfosat – begge viktige innsatsfaktorer i norsk jord- og hagebruk – fordrer nye løsninger. Gode alternativ til ordinære plantevernmidler er dessuten velkomne som verktøy i integrert plantevern (IPV). Norske dyrkere er siden 2015 pålagt å følge IPV. Hensikten med IPV er blant annet redusert risiko ved bruk av plantevernmidler på helse og miljø.

Status Pågående
Eksternt prosjektnettsted Om prosjektet hos Forskningsrådet
Start- og sluttdato 01.01.2021 - 01.04.2026
Prosjektleder Therese With Berge
Divisjon Divisjon for bioteknologi og plantehelse
Avdeling Skadedyr og ugras i skog-, jord- og hagebruk

Prosjektet SOLUTIONS skal finne nye praktiske løsninger for (1) nedvisning av potetris, (2) ugress og utløpere i jordbær på friland og (3) ugras i eplehager. Nedvisning av potetriset før høsting er et viktig IPV-tiltak for å unngå tørråtesmitte på potetene og råtning på lager. Varmtvannsteknologi, elektrisitet og bioherbicider (eksempelvis pelargonsyre) - alene eller i kombinasjon med mekaniske metoder - vil prøves ut.

I tillegg til å finne relativt snarlige løsninger, skal vi jobbe med to verktøy innen presisjonsjordbruk. Disse vil redusere forbruket av kjemiske midler ytterligere. Det første er en norsk robot som skal fjerne ugress og utløpere i jordbær med millimeterpresisjon. Det andre er variabel dosering av nedvisningsmiddel i potet basert på fjernmåling (satellitt eller drone).

SOLUTIONS er koordinert av NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi. Prosjektet er finansiert av Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA), Grofondet AS, samt egeninnsatsen til prosjektpartnerne A-K maskiner AS, Gartnerhallen, Heatweed Technologies AS, H. F. Maskin Teknikk AS, Kilter AS, Norsk Landbruksrådgiving og norske dyrkere av potet, jordbær og eple. NLR Innlandet, NLR Vest, NLR Viken og NLR Øst deltar også.

SOLUTIONS-Bildestripe-finans_logo.png

Publikasjoner i prosjektet

Sammendrag

I denne rapporten presenteres resultater fra biologisk veiledningsprøving av ugrasmidler; mot ugras i golfgras, mot ugras i vårkorn inkl. testing av VIPS-Ugras, mot fangvekster og ugras i utendørs småskalaforsøk, mot ugras i potet under plast/fiberduk, til nedvisning av potetris, mot søtvierarter uten kultur, mot ugras og jordbærutløpere i jordbær og mot ugras i eple, samt ulike strategier mot ugras i gulrot og rotpersille.

Sammendrag

Weed-free zone underneath apple trees is important to maximize vegetative growth, fruit yield- and quality. Glyphosate applied twice is the usual strategy in apple orchards in Norway. Due to uncertain future of glyphosate there is a need for alternative strategies. A field trial was conducted during 2021 in an orchard (three-year-old trees). Five alternative strategies were tested: 1) Hot water at 3 L m-2 x 3 (spring, early summer, summer), 2) Hot water at 6 L m-2 x 3 (times as previous), 3) Pelargonic acid at full dose (10.9 kg a.s. ha-1) x 1 (early summer), 4) Pelargonic acid at half dose (5.44 kg a.s. ha-1) x 2 (spring, early summer), and 5) Rotary hoe x 3 (early spring, early summer, summer). Glyphosate at 1.08 kg a.s. ha-1 x 2 (early summer, summer) was included as reference strategy. Hot water (about 80 C, 0.1 bar) was applied with a commercial machine (Heatweed Technologies, Norway). Visual assessments of percentage of ground covered by living vegetation were used to estimate weed control efficacy. Dominating species were Taraxacum officinale, Tripleurospermum inodorum, Poa annua, Polygonum aviculare, Galium aparine, Viola arvensis and Senecio vulgaris. Assessed mid-summer (June 24), hot water applied twice (both 3 L m-2 and 6 L m-2) showed very high efficacies, both about 90%. Pelargonic acid showed rather low efficacies, about 15% (10.9 kg a.s. ha-1 x 1) and 45% (5.44 kg a.s. ha-1 x 2). Rotary hoe twice had almost 60%. Efficacy of glyphosate once was 75%. The last assessment was conducted in mid-July, i.e. about 1-2 weeks after the last application of hot water, rotary hoe and glyphosate. The two hot water strategies resulted in very good weed control, i.e.

Sammendrag

Plantevernmiddelet glyfosat (Roundup) har lenge vært brukt til å fjerne ugras i eplehager, men fremtiden for dagens praksis er usikker. Derfor prøves det ut nye alternativer til glyfosat som bioherbicider, varmtvann eller mekanisk utstyr. Varmtvann tre ganger i sesongen ser ut til å være en lovende løsning, selv ved bruk av lavere doser, med 3 liter/daa. Beloukha (pelargonsyre) og mekanisk fresing hadde ikke tilfredsstillende effekt i forsøket.