Gårdskart aktuelt

AR-forsidebilde
Her finner du nyhetsbulletiner om Gårdskart og AR5
Hovedmålgruppen er gårdskartansvarlig hos fylkesmannens landbruksavdeling, men informasjonen kan være interessant også for kommunal landbruksforvaltning og andre.
 
NIBIO har et mål om 4 utgivelser av Gårdskart aktuelt i året.
 
Ta kontakt dersom du ønsker å stå på mottakerlista.
 

Gårdskart aktuelt 4/18

0.35 MB pdf

Gårdskart aktuelt 3/18

0.37 MB pdf

Gårdskart aktuelt 2/18

0.364 MB pdf

Gårdskart aktuelt 1/18

0.356 MB pdf

Gårdskart aktuelt 3/17

0.347 MB pdf

Gårdskart aktuelt 2/17

0.525 MB pdf

Gårdskart aktuelt 1/17

0.423 MB pdf

Gårdskart aktuelt 4/16

0.418 MB pdf

Gårdskart aktuelt 3/16

0.322 MB pdf

Gårdskart aktuelt 2/16

0.329 MB pdf

Gårdskart aktuelt 1/16

0.293 MB pdf

KONTAKTPERSON