Skogressurskart (SR16)

SR16 er et heldekkende datasett som gir oversikt over utbredelsen og egenskaper ved landets skogressurser.

kubikkmasse - granskog
Tett granskog. Foto: John Yngvar Larsson / © NIBIO
KONTAKTPERSON
Jubileum_farge_grønn_norsk-03.png
Kilden WMS-tjeneste Skogressurs Nedlastning

Publikasjoner

Sammendrag

This paper describes the development and utility of the Norwegian forest resources map (SR16). SR16 is developed using photogrammetric point cloud data with ground plots from the Norwegian National Forest Inventory (NFI). First, an existing forest mask was updated with object-based image analysis methods. Evaluation against the NFI forest definitions showed Cohen's kappa of 0.80 and accuracy of 0.91 in the lowlands and a kappa of 0.73 and an accuracy of 0.96 in the mountains. Within the updated forest mask, a 16×16 m raster map was developed with Lorey's height, volume, biomass, and tree species as attributes (SR16-raster). All attributes were predicted with generalized linear models that explained about 70% of the observed variation and had relative RMSEs of about 50%. SR16-raster was segmented into stand-like polygons that are relatively homogenous in respect to tree species, volume, site index, and Lorey's height (SR16-vector). When SR16 was utilized in a combination with the NFI plots and a model-assisted estimator, the precision was on average 2–3 times higher than estimates based on field data only. In conclusion, SR16 is useful for improved estimates from the Norwegian NFI at various scales. The mapped products may be useful as additional information in Forest Management Inventories.

Til dokument

Sammendrag

SR16 er et skogressurskart utviklet og publisert av NIBIO. Det er tenkt som et supplement til allerede eksisterende ressurskart i skogbruket med kvalitet og romlig oppløsning mellom tradisjonelle takster og regionale oversikter fra Landskogtakseringen. SR16 byr på noen interessante muligheter for aktører i skogbruket. Formålet med denne rapporten er å vurdere SR16s kvalitet og innhold opp mot skogbrukets ønskede bruk av SR16. Alle aktørene som har uttalt seg om SR16 fremhever behovet for å «fylle hull» der det mangler informasjon om skogtilstanden. Videre er det sterke ønsker om ressursanalyser med tanke på tilgjengelighet, for eksempel skogressurs sett opp mot veinett, både nå og fremover (prognoser). Private aktører er i tillegg opptatt av om SR16 kan utnyttes i forbindelse med forenklet registrering av miljøelementer (MiS), mens det offentlige ønsker å koble ressurskart med kartlegging og stedfesting av (alle) tiltak som gjennomføres i skogbruket. Det er ønskelig at kvaliteten på SR16 er på høyde med dagens skogbruksplaner.....

Sammendrag

Planning sustainable use of land resources and environmental monitoring benefit from accurate and detailed forest information. The basis of accurate forest information is data on the spatial extent of forests. In Norway land resource maps have been carefully created by field visits and aerial image interpretation for over four decades with periodic updating. However, due to prioritization of agricultural and built-up areas, and high requirements with respect to the map accuracy, forest areas and outfields have not been frequently updated. Consequently, in some part of the country, the map has not been updated since its first creation in the 1960s. The Sentinel-2 satellite acquires images with high spatial and temporal resolution which provides opportunities for creating cloud-free mosaic images over areas that are often covered with clouds. Here, we combine object-based image analysis with machine learning methods in an automated framework to map forest area in Sentinel-2 mosaic images. The images are segmented using the eCogntionTM software. Training data are collected automatically from the existing land resource map and filtered using height and greenness information so that the training samples certainly represent their respective classes. Two machine learning algorithms, namely Random Forest (RF) and the Multilayer Perceptron Neural Network (MLP), are then trained and validated before mapping forest area. The effects of including and excluding some features on the classification accuracy is investigated. The results show that the method produces forest cover map at very high accuracy (up to 97%). The MLP performs better than the RF algorithm both in classification accuracy and in robustness against inclusion and exclusion of features.