WMS-tjeneste Skogressurser (SR16)

Tjenesten leverer data for Skogressurser (SR16).

WMS-tjenestesr16
URLhttps://wms.nibio.no/cgi-bin/sr16?
Tema
SR16_STATUS (Statuskart)
SR16_DEKNING (Dekningskart)
 
Raster: SRRVOLMB (Volum med bark), SRRVOLUB (Volum uten bark) SRRBMU (Biomasse underjordisk), SRRBMO (Biomasse overjordisk), SRRHOYDEM (Høyde), SRRTRESLAG (Treslag), SRRTRESLAGbeta (Treslag), SRRBONITETGbeta (Bonitet Gran), SRRBONITETFbeta (Bonitet furu), SRRBONITETLbeta (Bonitet lauv)
 
Vektor: SRVVOLMB (Volum med bark), SRVVOLUB (Volum uten bark), SRVBMU (Biomasse underjordisk), SRVBMO (Biomasse overjordisk), SRVHOYDEM (Høyde), SRVTRESLAG (Treslag)
GetCapabilitesKlikk her for eksempel
GetMapKlikk her for eksempel
Tegnforklaringer