Kart over skogressurser

Her er det samlet kart over skogressursene våre. SR16 er et heldekkende datasett som gir oversikt over utbredelsen og egenskaper ved landets skogressurser. SatSkog er et skogkart som gir oversikt over skogressursene og viser informasjon om treslag, alder og volum på et overordnet nivå.

KONTAKTPERSON
Vintersol.jpg