SR16 beta

Denne nettsiden inneholder informasjon om SR16 beta datasettet.

Hogstklasse 1
Hogstfelt i Stubdal. Foto: John Yngvar Larsson / © NIBIO

Beskrivelse

Det gjøres hele tiden arbeid for å forbedre og utvikle SR16. Dette inkluderer utvikling og testing av skoglige egenskaper som det kan være aktuelt å inkludere i SR16. I tillegg gir den aktuelle dekningen av de ulike typene grunnlagsdata ulike muligheter for produksjon av enkelte egenskaper på et gitt tidspunkt. 

SR16 beta brukes for å tilgjengeliggjøre egenskaper som foreløpig ikke er del av den endelig versjonen av SR16.

Produktarket gir en oversikt over hvilke egenskaper som er tilgjengelig i SR16 beta (se lenke til produktark på SR16 hovedside). Det er mulig å laste ned SR16 beta ved å bruke NIBIOs interne nedlastningsapplikasjon.

Tjenester

Kilden

Kilden er NIBIOs hovedkartløsning. Her er alle instituttets data samlet på ett sted sammen med et utvalg andre sentrale, nasjonale datasett.

Mer informasjon Til tjenesten