SR16 beta

Denne nettsiden inneholder informasjon om SR16 beta datasettet.

Hogstklasse 1
Hogstfelt i Stubdal. Foto: John Yngvar Larsson / © NIBIO
KONTAKTPERSON
SR16 beta i Kilden

Tjenester

Kilden

Kilden er NIBIOs hovedkartløsning. Her er alle instituttets data samlet på ett sted sammen med et utvalg andre sentrale, nasjonale datasett.

Mer informasjon Til tjenesten