Organisk avfall som gjødsel

Utnyttelse av organisk avfall som gjødsel og jordforbedringsmidler er en god ting, både miljømessig og samfunnsmessig.

organisk avfall som gjødsel.jpg
Foto:
Slikt avfall inneholder verdifulle næringsstoffer som nitrogen, fosfor og andre mineraler, samt organisk materiale som har positive effekter på jordkvalitet. Men det finnes mange typer organisk avfall, og mange mulige måter å behandle det på. Denne oversikten samler noe av det vi vet om ulike typer avfall: Opphav, måten de kan behandles på, ressursene de inneholder og hvilke utfordringer som finnes for optimal utnyttelse.