Hopp til hovedinnholdet

Kompost

storskala kompostering.jpg
Storskala kompostering ved Lindum AS i Drammen. Foto: Erik Joner.

Kompost er stabilt, delvis nedbrutt organisk avfall, og kan lages av nær sagt alle organiske avfallsmaterialer

Dette kan gjøres i stor skala av kommuner og avfallsselskaper, eller på hobbybasis til bruk i egen grønsakshage. For både storskala kompostering og hagekompostering kan man lage ranker eller hauger som er utildekket og der det ikke inngår matavfall. Matavfall må komposteres i tette beholdere som hindrer at rotter og andre uønskete dyr tiltrekkes.

En vellykket kompost må ha god lufttilgang, enten ved at den har en løs og luftig sammensetning og kanaler for passiv eller aktiv (for eksempel vifter) lufttilførsel, eller den må vendes hyppig når komposteringsprosessene begrenses av lufttilgangen. Under komposteringen produseres og forbrukes vann, så det er viktig å kontrollere fuktigheten og eventuelt vanne komposten.

Kompost som har gjennomgått aerob kompostering (nedbryting med tilgang på oksygen) er stabil og velegnet som gjødsel eller jordforbedringsmiddel. Dette er en relativt tidkrevende prosess som gjerne tar 12-18 måneder.

Meitemarkkompost eller vermikompost er en kald kompost der såkalte epigeiske meitemark eller kompostmeitemark gradvis (daglig) får tilført små mengder ferskt organisk materiale på overflaten og der man tar ut ferdig kompost i bunnen av systemet. Systemet er ofte basert på etasjer adskilt med netting. Kompostmeitemark (Eisenia fetida, Eisenia andrei, Lumbricus rubellus, Dendrobena veneta) er enkelt å få kjøpt og enkle å ale opp, i motsetning til jordlevende mark som er vanskelige å ale opp i fangenskap og som ikke egner seg i kompost.
Kompostbinge-RVP_2130.jpg
Kompostbinge. Foto: Ragnar Våga Pedersen.

Publikasjoner

Abstract

Kompost produseres gjennom omdanning av organisk nedbrytbart materiale under god tilgang på luft. Prosessen kompostering benyttes for å omdanne det organiske materialet i avfall til en mer stabil ressurs. Varmen som produseres i prosessen bidrar til å redusere innholdet av sykdomsfremkallende mikroorganismer. En vellykket komposteringsprosess gir mindre dårlig lukt som stammer fra forråtnelsesprosesser. Moden kompost av høy kvalitet kjennetegnes ved at den er stabil og derfor ikke gir påvisbar varmeutvikling ved videre lagring, at den lukter «jord», at den er passe fuktig og at den ikke inneholder skadelige forbindelser eller smitte. Kompost er først og fremst egnet brukt til jordforbedring, men har vanligvis også en viss gjødselvirkning.