Hopp til hovedinnholdet

Svovel

vårryps har behov for god svovelforsyning - annbjørg øverli kristoffersen.jpg
Vårryps har behov for god svovelforsyning. Foto: Annbjørg Øverli Kristoffersen

Svovel er et essensielt næringsstoff for planter.

Fra jorda tar planterøttene opp svovelet som sulfation (SO42-). Plantene kan også ta opp svovel som SO2 fra luft gjennom spalteåpningene. Svovel transporteres i svært liten grad fra eldre til yngre plantedeler. Svovelmangel vil derfor synes på de yngste bladene. Mangelsymptomer er blekt grønn til gul farge på bladene, samt redusert vekst. Mangel fører også til lavere proteininnhold i plantene.

I jorda finnes svovel både i uorganisk og organisk form. Totalinnholdet er omtrent som for fosfor. Ved nedbryting av organisk og uorganisk materiale blir svovelet oksydert til sulfationer. Dette er en forsurende prosess, da det samtidig produseres to H+-ion for hvert sulfation:

H2S + 2O2  → H2SO4 → 2 H+ + SO42-

Sulfationer bindes svakt til jorda, og vaskes lett ut fra matjordlaget. Plantenes behov må dekkes ved mineralisering av organisk materiale i jorda, og ved gjødsel.

Ved gjødsling med organiske gjødselslag må svovelet mineraliseres fra sulfid til sulfat for å være plantetilgjengelig. Mineraliseringshastigheten er avhengig av jordtemperaturen og forholdene for mikrolivet i jorda. Ved gjødsling med husdyrgjødsel er det derfor som regel behov for gjødsling med mineralsk svovel i tillegg, selv om husdyrgjødsel inneholder en betydelig mengde svovel. Det samme vil antagelig være tilfelle ved andre typer organisk gjødsel.