Publikasjoner

NIBIOs ansatte publiserer flere hundre vitenskapelige artikler og forskningsrapporter hvert år. Her finner du referanser og lenker til publikasjoner og andre forsknings- og formidlingsaktiviteter. Samlingen oppdateres løpende med både nytt og historisk materiale. For mer informasjon om NIBIOs publikasjoner, besøk NIBIOs bibliotek.

2019

Til dokument

Sammendrag

Sorption could be a way to concentrate nutrients in diluted waste streams to bring more nutrients back to agriculture. However, the sorbed nutrients must be plant available. The aim of this work was to investigate how plant available nitrogen (N) added sorbed to zeolite and is compared to conventionally added N. First, 15N labelled ammonium was sorbed to a sorbent, zeolite, in an aqueous solution. Then, the fertilizer effect was compared to the ammonium fertilizer and added the conventional way, with and without zeolite. A pot experiment with two soil types (chernozem and sandy soil) and wheat as test crop was used. Results indicated that the fertilizer effect of sorbed ammonium in the first growth cycle is about 50% of ammonium added conventionally. The sorbent itself had a positive effect in sandy soil, but not in chernozem. N uptake without added N was higher in chernozem than in sandy soil and more N from fertilizer was left in the soil after the experiment in the chernozem than in the sandy soil. In conclusion, ammonium added sorbed is plant available to some extent, but less so than conventionally added ammonium.

Sammendrag

NIBIO ved divisjon Kart og statistikk har tilrettelagt data for regionale og lokale analyser av myrandelen på dyrkbart areal. Rapporten viser hvilke regioner som har særskilt høy andel myr på dyrkbart areal. Det går også frem av analysene at det er enkelteiendommer i alle deler av landet, hvor en svært høy andel av det dyrkbare arealet er myr. Databasen utgjør en databeredskap som vil være nyttig i forvaltning og planlegging, med utgangspunkt i et eventuelt forbud mot myrdyrking med tilhørende dispensasjonskriterier.