Publikasjoner

NIBIOs ansatte publiserer flere hundre vitenskapelige artikler og forskningsrapporter hvert år. Her finner du referanser og lenker til publikasjoner og andre forsknings- og formidlingsaktiviteter. Samlingen oppdateres løpende med både nytt og historisk materiale. For mer informasjon om NIBIOs publikasjoner, besøk NIBIOs bibliotek.

1989

Sammendrag

De store barkbilleangrepene i 1970-årene ga støtet til en omfattende utforskning av granbarkbillens biologi og økologi. Denne artikkelen er en oppsummering av de viktigste resultatene av denne forskningen, og inkluderer også eldre viten om arten. Artikkelen beskriver granbarkbillens livssyklus, kjemisk kommuniksjon, angrepet på trærne - herunder den rollen sopper spiller, trærnes forsvar - og hva som påvirker deres motstandskraft. Videre omtales en modell som beskriver hvordan masseangrep kan oppstå, og hvorledes slike angrep kan forebygges og bekjempes.