Publikasjoner

NIBIOs ansatte publiserer flere hundre vitenskapelige artikler og forskningsrapporter hvert år. Her finner du referanser og lenker til publikasjoner og andre forsknings- og formidlingsaktiviteter. Samlingen oppdateres løpende med både nytt og historisk materiale. For mer informasjon om NIBIOs publikasjoner, besøk NIBIOs bibliotek.

1993

Sammendrag

Trærs vitalitet er bestemt årlig på 22 forskningsflater (2500 trær) beliggende i forskjellige deler av landet. De årlige registreringene av kronetetthet og kronefarge viste en signifikant (p<0.05) nedgang i kronetetthet på 14 av flatene siden opprettelsen. For kronefarge var det en økt misfarging på ni av flatene. Variansen i kronetetthet og kronefarge ble undersøkt i forhold til bonitet, alder, middel apriltemperatur og middel julitemperatur (stepwise regression). For kronetetthet kunne 75% av variansen forklares utifra bonitet (60%), april- og julitemperatur (11%) og alder (4%). April- og julitemperatur kunne tilsammen forklare 25% av variansen i kronefarge. En del av restvariansen kan skyldes effektene av luftforurensning. Kronetetthet var korrelert til trærnes femårige radietilvekst, men klart bonitetsavhengig. For den høyeste bonitet (G19) var det en signifikant (p<0.05) lavere tilvekst, absolutt (mm) såvel som relativ (%), med lavere kronetetthet enn for middels og lave boniteter. Tilvekst var for alle tre klassene 1% - 1.5% lavere pr. 1 % lavere kronetetthet. Dette tyder på at en nedgang i kronetetthet også medfører en nedgang i trærnes tilvekst. Femårlige endringer i kronehøyde var ikke signifikant korrelert til endringen i kronetetthet eller til absolutt kronetetthet i 1992, og endringene var generelt små.