Publikasjoner

NIBIOs ansatte publiserer flere hundre vitenskapelige artikler og forskningsrapporter hvert år. Her finner du referanser og lenker til publikasjoner og andre forsknings- og formidlingsaktiviteter. Samlingen oppdateres løpende med både nytt og historisk materiale. For mer informasjon om NIBIOs publikasjoner, besøk NIBIOs bibliotek.

2011

Sammendrag

Artikkelen inneholder en omtale av aktuelle havre- og byggsorter for Midt-Norge, samt noen råd om gjødsling og gjødslingsplanlegging.

Sammendrag

De siste årene har det blitt rapportert om stedvis kraftige angrep av gransnutebiller i foryngelsesfelt i Norge. En undersøkelse ble utført på Vestlandet og i Trøndelag i 2009, og det var et ønske fra skognæring og -forvaltning å utføre en tilsvarende undersøkelse på Øst- og Sørlandet. Til sammen 142 foryngelsesfelt i fylkene Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder ble undersøkt høsten 2010. Disse var plantet til i 2009 eller 2010, og det hadde ikke gått mer enn to sesonger siden hogst ved tilplantingen. På hvert felt ble alle kulturplantene på 20 sirkelflater á 20 m2 undersøkt for snutebillegnag og andre skader, og vitaliteten ble bedømt i fire klasser. For hvert felt ble variabler som høyde over havet, flatestørrelse, jordfuktighet, helling, eksposisjon og plantetype registrert....

Sammendrag

Scaling accuracy is of utmost importance to obtain optimal yield in log breakdown. In this paper we have combined sawmill experience, a review of available publications and supplementary observations to analyse the accuracy of roundwood scaling for Norway spruce and Scots pine. The influence of ovality, bark thickness variation and bark damage were analysed for scaling in one-directional and two- directional shadow scanners, and for three-dimensional (3D) reflected beam scanners. The overall accuracy for diameter under bark can be calculated by adding the variances for each independent term. For unbarked logs, shadow scanners with two perpendicular directions are most accurate. Results show that 3D scanners are most accurate, provided used for barked logs. For a case study, transferring from scaling unbarked logs in a two-dimensional shadow scanner to a full 3D scan of barked logs reduced annual roundwood consumption by 2.0%.