Publikasjoner

NIBIOs ansatte publiserer flere hundre vitenskapelige artikler og forskningsrapporter hvert år. Her finner du referanser og lenker til publikasjoner og andre forsknings- og formidlingsaktiviteter. Samlingen oppdateres løpende med både nytt og historisk materiale. For mer informasjon om NIBIOs publikasjoner, besøk NIBIOs bibliotek.

1991

1990

Sammendrag

Nitrogen er det begrensende grunnstoffet for vekst i de fleste arktiske plantesamfunn. Effekten av temperatur og nitrat konsentrasjon på maksimal nitrat reduktase (NR) aktivitet er registrert hos fire arter som vokser i fuglefjell; Cochlearia groenlandica, Oxyria digyna, Chrysosplenium tetrandrum og Saxifraga hieracifolia. Resultatet viser at artenes maksimale NR - aktivitet gir en indikasjon på evnen til å ta opp og utnytte nitrat. Fjellsyre og skjørbuksurt hadde signifikant høyere NR-aktivitet enn stivsildre og dvergmaigull ved alle behandlingene. Dette kan indikere at stivsildre og dvergmaigull utkonkurreres høyt oppe i fuglefjellet der nitratkonsentrasjonen er stor fordi fjellsyre og skjørbuksurt kan utnytte gjødslingen bedre.

1989