Publikasjoner

NIBIOs ansatte publiserer flere hundre vitenskapelige artikler og forskningsrapporter hvert år. Her finner du referanser og lenker til publikasjoner og andre forsknings- og formidlingsaktiviteter. Samlingen oppdateres løpende med både nytt og historisk materiale. For mer informasjon om NIBIOs publikasjoner, besøk NIBIOs bibliotek.

2020

Til dokument

Sammendrag

Dette er en forvaltningsoppgave som gjennomføres på oppdrag fra Mattilsynet (www.mattilsynet.no). Målet er å framskaffe resultater for godkjenning av nye sorter for opptak på offisiell norsk sortsliste. Prøvingen er en kontinuerlig, ikke tidsavgrenset prøving. Flerårige arter legges ut to ganger med tre registrerings- og høsteår etter hvert utlegg. Ettårige arter prøves i tre år. Artene blir som hovedregel prøvd i fem distrikter; Østlandet, Fjellbygdene, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge. I 2019 var det kandidatsorter av artene timotei, engsvingel, rødkløver, flerårig raigras og italiensk raigras som var ferdig testet. I alt 12 sorter var ferdig testet. To kandidatsorter av rødkløver ble anbefalt godkjent.

Sammendrag

Tørkesommeren 2018 ga fôrkrise og viser at det er behov for mer kunnskap om fôrdyrking i ekstraordinære situasjoner. På Østlandet ble kornarealer høstet som grovfôr tidlig i juli for å avhjelpe fôrsituasjonen. Dette prosjektet undersøker hvordan resten av vekstsesongen best kan nyttes; altså, hvilke arter og frøblandinger av ettårige fôrvekster som er mest aktuelle ved sommersåing både med tanke som beite og til ensilering i rundballer. Spørsmålet kan også være aktuelt under andre forhold enn tørke, for eksempel etter overvintringsskader eller flomskader....

Til dokument

Sammendrag

The aim of the present work was to investigate the potential of Porphyra sp. as an alternative source of protein to soybean meal in diets for sheep. Our experimental treatments included a control diet (CON) based on grass silage and crushed oats and three diets containing protein supplements, clover silage (CLO), soybean meal (SOY) or Porphyra sp. (POR) to increase dietary crude protein concentrations. We studied its effects on rumen fermentation, growth rate and methane emissions. Ruminal fermentation characteristics, kinetics of gas production and methane production were studied in vitro by using batch cultures inoculated with rumen inoculum from sheep. There were no differences among diets in total volatile fatty acids (VFA) production or in the VFA profile in vitro. Across treatments, we measured no differences in methane production either in vitro or in vivo, and we saw no noticeable antimethanogenic effect of Porphyra sp. The present in vivo trial with lambs showed no differences in average daily weight gain when fed diets including Porphyra sp. or soybean meal diets (250 and 254 g/d, respectively). We conclude that Porphyra sp. has a protein value similar to high-quality protein sources like soybean meal.