Publikasjoner

NIBIOs ansatte publiserer flere hundre vitenskapelige artikler og forskningsrapporter hvert år. Her finner du referanser og lenker til publikasjoner og andre forsknings- og formidlingsaktiviteter. Samlingen oppdateres løpende med både nytt og historisk materiale. For mer informasjon om NIBIOs publikasjoner, besøk NIBIOs bibliotek.

2021

Sammendrag

Reindrifta i området har opplevd mange inngrep og betydelig økning av menneskelig aktivitet i fjellene de siste årene som er til ulempe for drifta. Etablering av den planlagte sherpatrappa vil komme på toppen av dette, og vil være til betydelig skade for reindrifta. Spesielt vil trappa og økt trafikk av folk vil være et hinder for flytte- og trekkleier.

Til dokument

Sammendrag

Organisms use circadian rhythms to anticipate and exploit daily environmental oscillations. While circadian rhythms are of clear importance for inhabitants of tropic and temperate latitudes, its role for permanent residents of the polar regions is less well understood. The high Arctic Svalbard ptarmigan shows behavioral rhythmicity in presence of light-dark cycles but is arrhythmic during the polar day and polar night. This has been suggested to be an adaptation to the unique light environment of the Arctic. In this study, we examined regulatory aspects of the circadian control system in the Svalbard ptarmigan by recording core body temperature (Tb) alongside locomotor activity in captive birds under different photoperiods. We show that Tb and activity are rhythmic with a 24-h period under short (SP; L:D 6:18) and long photoperiod (LP; L:D 16:8). Under constant light and constant darkness, rhythmicity in Tb attenuates and activity shows signs of ultradian rhythmicity. Birds under SP also showed a rise in Tb preceding the light-on signal and any rise in activity, which proves that the light-on signal can be anticipated, most likely by a circadian system.