Hopp til hovedinnholdet

Publikasjoner

NIBIOs ansatte publiserer flere hundre vitenskapelige artikler og forskningsrapporter hvert år. Her finner du referanser og lenker til publikasjoner og andre forsknings- og formidlingsaktiviteter. Samlingen oppdateres løpende med både nytt og historisk materiale. For mer informasjon om NIBIOs publikasjoner, besøk NIBIOs bibliotek.

2023

Sammendrag

Denne rapporten gir en totalvurdering av sperregjerder og innmarksgjerder som tiltak for å hindre rein i å trekke inn på dyrka mark samt konsekvenser av tiltaket for miljø og samfunn. Begge gjerdeløsninger kan anbefales, avhengig av områdets beskaffenhet. Men siden evnen til å stoppe rein er større og konsekvensene for miljø og samfunn er mindre for innmarksgjerder enn for sperregjerder, bør man over tid satse mer på innmarksgjerder og mindre på sperregjerder.

Til dokument

Sammendrag

Coprophagy, the eating of feces, has been documented in a wide range of species but appears to be rare or difficult to detect in deer (Cervidae). Here, we report the first observation of coprophagy in moose Alces alces, which was recorded using camera collars on free-ranging moose in Norway. The footage shows an instance of allocoprophagy by an adult female moose in spring (May). We summarize the current knowledge about coprophagy in deer and briefly discuss potential drivers and possible implications for disease transmission. Further research is needed to determine whether coprophagy occurs frequently in moose and whether this behavior is positive (e.g., increased intake of nutrients) or negative (increased infection by parasites or pathogens). Alces alces, camera collar, chronic wasting disease, coprophagy, foraging, moose