Gjødslingsnormer

Gjødslingsnormer for N, P og K for vekstene korn, oljevekster, erter, potet, grønnsaker, eng og fôrvekster, frukt og bær