1. Korn

Gjødslingsnormer

Vekst Forventet
avling, kg/daa
Gjødsling, kg/daa
N P K
Bygg 400 9,5 1,40 5,0
Havre 400 8,5 1,40 5,0
Vårhvete - mat 400 10,5 1,40 5,0
Vårhvete - fôr/såkorn 400 9,5 1,40 5,0
Høsthvete - mat 500 12,1 1,75 6,0
Høsthvete - fôr/såkorn 500 11,1 1,75 6,0
Høstrug 500 12,1 1,75 6,0

Hvis halmen fjernes, anbefales det å øke gjødslinga med 0,3 kg P og 2 kg K pr. daa det påfølgende året.

 

Endring av gjødslingsbehov ved gjødsling til korn når forventet avling endres med 1 kg

 

 

Justering,

g/kg/daa

 

N

P

K

Korn

16

3,5

10

(Enhet: gram næringsstoff pr kg avlingsendring pr dekar)

 

Les mer om endringer av fosfornorm

0.063 MB pdf

 Her kan dere plassere alle typer innhold.