Husdyrgjødsel

Innholdet av næringsstoffer i husdyrgjødsel varierer med dyreslag, og det er også variasjoner innen de enkelte dyreslag. Gjødseleffekten av husdyrgjødsla påvirkes av både spredemåte og spredningsforhold.

KONTAKTPERSON

For 2012 er det nye gjennomsnittstall for næringsinnhold i husdyrgjødsel fra storfe, sau, svin og fjørfe. Den historiske tabellen ligger uforandret under"Historisk tabell over næringsinnhold", og gjelder fortsatt for bl.a. hest og pelsdyr.