Husdyrgjødsel

Innholdet av næringsstoffer i husdyrgjødsel varierer med dyreslag, og det er også variasjoner innen de enkelte dyreslag. Gjødseleffekten av husdyrgjødsla påvirkes av både spredemåte og spredningsforhold.

For 2012 er det nye gjennomsnittstall for næringsinnhold i husdyrgjødsel fra storfe, sau, svin og fjørfe. Den historiske tabellen ligger uforandret under"Historisk tabell over næringsinnhold", og gjelder fortsatt for bl.a. hest og pelsdyr.