4. Potet

Gjødslingsnormer

Sort

Forventet
bruttoavling, kg/daa

Konsum

Friteringsindustri

Gjødsling, kg/daa

Gjødsling, kg/daa

N

P

K

N

P

K

Juni

2000

8,7

3,0

13,5

Uaktuell

Rutt

2000

8,7

3,0

13,5

Uaktuell

Ostara

2000

8,7

3,0

13,5

Uaktuell

Aksel

2000

8,7

3,0

13,5

Uaktuell

Laila

3000

10,0

3,5

15,5

10,0

3,5

15,5

Beate

3000

10,0

3,5

15,5

10,0

3,5

15,5

Saturna

3000

10,01)

3,5

15,5

9,5

3,5

15,5

Troll

3000

9,3

3,5

15,5

Uaktuell

Peik

3000

10,0

3,5

15,5

9,3

3,5

15,5

Asterix

3000

10,0

3,5

15,5

9,0

3,5

15,5

Kerrs Pink

3000

10,0

3,5

15,5

Uaktuell

Mandel

3000

8,5

3,5

15,5

Uaktuell

Folva

3000

10,0

3,5

15,5

Uaktuell

Pimpernel

3000

10,0

3,5

15,5

Uaktuell

 

1)mosproduksjon

Endring av gjødslingsbehov ved gjødsling til potet når forventet avling endres med 1 kg

Justering, g/kg/daa

N

P

K

2,0

0,5

3

(Enhet: g næringsstoff/kg avlingsendring pr dekar. Gjelder alle potetproduksjoner)