3. Erter

Gjødslingsnormer

Vekst

Forventet
avling, kg/daa

Gjødsling, kg/daa

  

  

N

P

K

Erter til modning

300

0,0

2,5

6,0

Konserveserter

500

0,0

2,5

6,0

Endring av gjødslingsbehov ved gjødsling til erter når forventet avling endres med 1 kg

 

 

Justering,

g/kg/daa

 

N

P

K

Erter til modning

0

4

10

(Enhet: gram næringsstoff pr kg avlingsendring pr dekar)