2. Oljevekster

Gjødslingsnormer

Vekst

Forventet
avling, kg/daa

Gjødsling, kg/daa

  

  

N

P

K

Vårrybs - raps

200

12,0

2,0

4,0

Høstraps-rybs

200

12,0

2,0

4,0

Hvis halmen fjernes, anbefales det å øke gjødslinga med 2 kg K pr. daa det påfølgende året

 

Endring av gjødslingsbehov ved gjødsling til oljevekster når forventet avling endres med 1 kg

 

 

Justering,

g/kg/daa

 

N

P

K

Oljevekster

30

7

10

(Enhet: gram næringsstoff pr kg avlingsendring pr dekar)