Publikasjoner

NIBIOs ansatte publiserer flere hundre vitenskapelige artikler og forskningsrapporter hvert år. Her finner du referanser og lenker til publikasjoner og andre forsknings- og formidlingsaktiviteter. Samlingen oppdateres løpende med både nytt og historisk materiale. For mer informasjon om NIBIOs publikasjoner, besøk NIBIOs bibliotek.

2008

Sammendrag

Larvene til gulrotflua (Psila rosae) lever på gulrot og andre skjermplanter, både ville og dyrkede arter. På røttene til gulrot ses angrepene som rustbrune sår, og ofte innsnevringer av rota. Angrep på unge planter kan gi total avlingssvikt. Fluene kontrolleres vanligvis med en kombinasjon av vekstskifte og sprøyting etter behov. Behovsvurderingen baseres på fluenes aktivitet i feltet (limfellefangster) og skadeterskler. I denne artikkelen oppsummerer vi situasjonen etter at sprøytemidler med en ny virkningsmåte er tatt i bruk. Utvidet bruk av limfellene og justering av sprøytetid anbefales.

Sammendrag

Resultatene fra sammenlignende morfologiske studier av Aecidium lythri Dietel et Neger, 1899 (1900) beskrevet fra Chile på Lythrum hyssopifolia L og A. lythri Tranzschell, 1939 funnet i Øst-Asia på L. salicaria er presentert. De er like i sporemorfologi, men de kan lett skilles etter sorus størrelse og symptomer på blad av ulike arter i underslekten Lythrum. Basert på disse resultatene ble soppen fra Øst-Asia beskrevet som en ny varietet Aecidium lythri Dietel et Neger - var. asiaticum Azbukina et Gjærum.

Sammendrag

Debio lanserer nytt merke for økologi. Den gamle grøne ø-en på gul bakgrunn vil være ein saga blott innan midten av 2010. I tillegg kjem eit nytt merke, kalla «Debiomerke-kontroll». Dette gjeld for produksjonar der det ikkje er etablert eige økologiregelverk.

Sammendrag

Fruktdyrking er en langsiktig produksjon med store etableringskostnader. Forståelig nok har ingen dyrker lyst til å satse på ukjente sorter som det er usikkert om vil bli godt mottatt av omsetning og forbruker. Norsk kjernefruktproduksjon har derfor hatt lite fornying i sortimentet de siste årene. Et nytt prosjekt skal forsøke å rette opp på dette. Prosjektet er et samarbeide mellom fruktdyrkere, omsetningen, forsøksringene og forskningen.

Sammendrag

Cleistothecia on leaves of deciduous perennials are often dispersed before leaf fall to other substrates. In contrast, strawberry leaves remain attached during winter, and cleistothecia of Podosphaera macularis remained attached to these leaves. Release of overwintered ascospores was coincident with renewed plant growth, and pathogenicity of ascospores was confirmed. Upper and lower surfaces of emergent leaves were similarly susceptible, but upper surfaces were obscured by folding in emergent leaves. Emergent leaves exposed to airborne inoculum developed severe infection of the lower surface, but not the obscured upper surface. Emergent leaves acquired ontogenic resistance during unfolding, and the upper leaf surface thereby escaped infection. We found no evidence that the pathogen survives winters in New York, USA or Norway within crown tissue. Plants stripped of infected leaves remained mildew-free when forced after overwintering, while mildew colonies commonly developed on emergent leaves of plants not stripped of mildewed leaves. Unsprayed plots established using mildew-free plants either remained asymptomatic or developed only traces of powdery mildew during one growing season, even when located within 100 to 150 meters of severely diseased plots. In summary, our results suggest the following: (i) sanitation, use of disease-free plants, and eradicative treatments could contribute greatly to management of strawberry powdery mildew; (ii) cleistothecia represent a functional source of primary inoculum; and (iii) the common observation of higher mildew severity on lower leaf surfaces may reflect escape of the upper epidermis due to the combined effect of leaf folding and rapid acquisition of ontogenic resistance.

Sammendrag

Fem nye mjøldoggtolerante sorter ble vurdert i forhold til målesorten "Aviance" i paraplykultur våren 2008. Resultatene viser at de nye sortene ikke er noe vesentlig bedre alternativ. "Aviance" anbefales fortsatt som hovedsort til vårplanting, mens "Shakira" fortsatt er hovedsort for sommer- og høstplanting i paraply.