Hopp til hovedinnholdet

Publikasjoner

NIBIOs ansatte publiserer flere hundre vitenskapelige artikler og forskningsrapporter hvert år. Her finner du referanser og lenker til publikasjoner og andre forsknings- og formidlingsaktiviteter. Samlingen oppdateres løpende med både nytt og historisk materiale. For mer informasjon om NIBIOs publikasjoner, besøk NIBIOs bibliotek.

2023

Sammendrag

Presentasjon om forsøk i 2022 i regi av prosjekt PresiHøstkorn (https://nibio.no/prosjekter/presihostkorn-redusert-forbruk-av-ugrasmidler-i-korn-skadeterskler-for-presisjonssproyting-i-hostkorn?locationfilter=true).

Til dokument

Sammendrag

The European spruce bark beetle Ips typographus and the North American spruce beetle Dendroctonus rufipennis cause high mortality of spruces on their native continents. Both species have been inadvertently transported beyond their native ranges. With similar climates and the presence of congeneric spruce hosts in Europe and North America, there is a risk that one or both bark beetle species become established into the non-native continent. There are many challenges that an introduced population of bark beetles would face, but an important prerequisite for establishment is the presence of suitable host trees. We tested the suitability of non-native versus native hosts by exposing cut bolts of Norway spruce (Picea abies), black spruce (Picea mariana) and white spruce (Picea glauca) to beetle attacks in the field in Norway and Canada. We quantified attack density, brood density and reproductive success of I. typographus and D. rufipennis in the three host species. We found that I. typographus attacked white and black spruce at comparable densities to its native host, Norway spruce, and with similar reproductive success in all three host species. In contrast, D. rufipennis strongly preferred to attack white spruce (a native host) but performed better in the novel Norway spruce host than it did in black spruce, a suboptimal native host. Our results suggest that I. typographus will find abundant and highly suitable hosts in North America, while D. rufipennis in Europe may experience reduced reproductive success in Norway spruce.

Sammendrag

Overvåkingsprogrammet i 2022 omfattet undersøkelse for tilstedeværelse av furuvednematode (Bursaphelenchus xylophilus) i hogstavfall fra furu og i furubukker av slekten Monochamus. I OK-programmets delaktivitet som omfattet kartlegging av furuvednematode i hogstavfall, ble det tatt 401 flisprøver fra hogstavfall og vindfall av furu (Pinus sylvestris) som hadde tegn på angrep av furubukker i slekten Monochamus. Prøvene ble tatt i Innlandet, Vestfold og Telemark, og Viken. Flisprøvene ble inkubert ved +25°C i to uker før nematoder ble ekstrahert med Baermann-trakt og undersøkt i mikroskop. Furuvednematoden B. xylophilus ble ikke påvist, men den naturlig forekommende arten Bursaphelenchus mucronatus kolymensis ble oppdaget i 16 flisprøver. Siden overvåkingen av furuvednematode startet i 2000, har alle de analyserte flisprøvene, totalt 8924, vært negative for furuvednematode. I OK-programmets delaktivitet som omfattet kartlegging av furuvednematode i furubukker, ble feller med attraktanter for fangst av voksne, flygende furubukker satt opp i Agder, Telemark, Viken (Østfold og Akershus), Hedmark og Trøndelag. Billene ble kuttet i biter og ekstrahert med en modifisert Baermann-trakt. Suspensjonen fra ekstraksjonene ble undersøkt i mikroskop for forekomst av Bursaphelenchus spp. Ingen furuvednematoder ble påvist i de 54 undersøkte billene. Bursaphelenchus mucronatus kolymensis ble ikke heller oppdaget.

Sammendrag

Her presenteres resultater fra en undersøkelse av forekomst av miljøgifter/ plantevernmidler ekstrahert fra insekter samlet i Malaisefeller i den løpende nasjonale insektovervåkingen. Undersøkelsen er gjennomført av NIBIO på oppdrag fra Miljødirektoratet via det NINA-koordinerte prosjektet Hotspots for trua arter på land: kartlegging med digitale verktøy. Vi har fokusert på kjemiske syntetiske plantevernmidler som brukes i jord- og hagebruk for å belyse problematikk knyttet til funn av miljøgifter i oppsamlingsvæsken i et utvalg av insektfellene. Det er videre gjort en vurdering av hvordan en overvåking som skal si noe om plantevernmidlers påvirkning på insektforekomst (og diversitet) bør utformes. For fullt sammendrag se side 4.