Storfe

Norge har seks nasjonale og truede storferaser; vestlandsk storfe, dølafe, telemarksfe, østlandsk rødkolle, vestlandsk raudkolle og sidet trønderfe og nordlandsfe (STN). Under kan du lese mer om rasene, deres utbredelse og om bevaringssituasjonen i dag.

hovedbilde_storfe
Foto: Anna Rehnberg Foto:

Bevaring 

Norsk genressurssenter har overordnet ansvar for bevaring og bærekraftig forvaltning av de nasjonale husdyrrasene våre, og samarbeider med bønder, enkelte institusjoner og avlslag for hver enkelt rase om bevaringen. Raselagene for de gamle rasene har en felles interesseorganisasjon, Norsk Bufe, som arbeider for aktuelle saker i gammelrasemiljøet.

 

Nedfrysing av sæd og embryo

Årlig tas det inn okser til seminproduksjon av de gamle rasene. Det er GENO som kjøper inn oksene og står for uttak, nedfrysing og distribusjon av sæd til interesserte bønder. Utvalget av okser skjer i samarbeid mellom GENO, Norsk genressurssenter og avslagene. Sammen med en begrenset mengde med frosne embryo (befruktede egg) legges noe av sæden på langtidslager.