Horn i østlandsk rødkolle

Som navnet for rasen tilsier så er østlandsk rødkolle en rase uten horn. Likevel er det blitt observert individer med horn. Forekomsten har sin forklaring og med kontroll på bruk av avlsokser uten gen for horn vil vi få bukt med dette.

_DSC8060 A Rehnberg-Norsk genressurssenter150812
Framtidige avlsokser av østlandsk rødkolle bør gentestes for kollethet. Foto Anna Holene, Norsk genressurssenter. Foto:
KONTAKTPERSON